Baptista Tevékeny Szeretet Misszió

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió
Simonyi út 14
Debrecen
4028

About

Küldetésünk a méltó életminőség megteremtése idős, betegséggel küzdő vagy rászoruló emberek számára. Hiszünk az álmainkban, egymásban és a kompromisszumok nélküli szakmaiságban. Célunk, hogy olyan minőségi szolgáltatást nyújtsunk, amit a saját szüleinknek, nagyszüleinknek, hozzátartozóinknak is szívesen ajánlanánk.
Tettel. SzereTETTEL.

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió létrehozásának elsődleges célja az, hogy országosan, több megyére kiterjedő szociális szolgáltató hálózatot működtessen és fejlesszen annak érdekében, hogy a Magyarországon élő hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket felkarolja és segítse.
A BTESZ szolgáltatásai: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, családi bölcsődék, nevelőszülői hálózat, szenvedélybeteg és pszichiátriai ellátás.

Company profile type: 
Employer
Company size: 
1000+ employees
Industry: 
Medicine / Health Care / Social Care
Wanted occupational fields: 
Social care worker

Video: 

Company Locations

Address information

Simonyi út 14
Debrecen
4028