Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

Rendkívüli felmondás - munkáltatói szemmel

rendkívüli felmondás okaA Munka Törvénykönyve (Mt.) lehetőséget teremt nem csak a munkavállaló, hanem a munkáltató számára is, hogy kivételes esetben azonnali hatállyal szüntesse meg a munkaviszonyt. Itt most azt a kérdés járjuk körül, hogy milyen esetekben élhet a munkáltató ezzel a lehetőséggel és mire kell figyelnie, hogy jogszerű legyen felmondó nyilatkozata.A rendkívüli felmondás, vagy ahogyan az Mt. fogalmaz azonnali hatályú felmondás, egy kivételes lehetőség a munkaviszony megszüntetésére. Ennek megfelelően csak a törvényben meghatározott esetekben kerülhet erre sor. A munkáltató akkor jár el gondosan, ha ezt a kivételes felmondási lehetőséget a törvény által előírt esetekben alkalmazza, máskülönben az azonnali hatályú felmondás jogellenes lesz. Az Mt. két esetben teszi lehetővé a Munkáltató számára, hogy rendkívüli felmondással éljen.


Kötelezettségszegés vagy lehetetlen magatartás

Az egyik eset értelmében a munkáltató akkor szüntetheti meg azonnali hatállyal a jogviszonyt, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. A másik esetben pedig egyébként akkor, ha a munkavállaló olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Nézzük az első felmondási esetet! Fontos hangsúlyozni, hogy itt minden egyes szónak jelentősége van. A felmondás alapjául szolgáló kötelezettségnek lényegesnek kell lennie. A munkavállaló magatartása lehet aktív vagy akár passzív is, tehát a mulasztás is megalapozhatja a felmondás lehetőségét. A magatartásnak azonban szándékosnak vagy súlyosan gondatlannak kell lennie, tehát nem elegendő az enyhe gondatlanság, amit hanyagságnak hívunk. A szándékosság azt jelenti, hogy a munkavállaló előre látja magatartásának következményeit, és azokat kívánja, akarja, de az is szándékosság, ha a következményekbe belenyugszik. A gondatlanság akkor súlyos, ha a munkavállaló tudta, vagy tudnia kellett volna magatartásának helytelen voltáról, de bízott a káros következmények elmaradásában. Végül hiába lényeges kötelezettség szegést követett el a munkavállaló szándékosan vagy súlyosan gondatlanul, ha az nem tekinthető jelentős mértékűnek.

A rendkívüli felmondás egyéb esetben akkor alkalmazható, ha a munkavállaló olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.


Mi lehet a rendkívüli felmondás oka?

Természetesen nem lehet felsorolni, hogy akár az első akár a második felmondási szabályra vonatkozóan milyen konkrét esetek lehetnek, csak példákat mondhatunk. A munkáltató részéről megalapozhatja a rendkívüli felmondást, ha a munkavállaló a munkáltató gazdasági érdekeit súlyosan veszélyezteti, munkahelyéről igazolatlanul több alkalommal távol marad, becsapja az ügyfeleket, ittas állapotban jelenik meg, ismételten megtagadja az utasítások teljesítését. Adott esetben a munkáltatóval szembeni bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén is megszüntethető a jogviszony, hiszen ilyenkor a munkavállaló továbbfoglalkoztatása, a munkaviszony fenntartása a munkáltató részéről nyilvánvalóan lehetetlenné válik.


Érdekes lehet: Milyen jogok illetik meg a munkavállalót a munkáltatói felmondáskor


A rendkívüli felmondás és a határidők

Szót kell ejteni arról is, hogy milyen határidőket ír elő az Mt. a felmondás jogának gyakorlására. A munkáltatónak akkor jut tudomására a felmondás alapjául szolgáló indok, ha személyre szólóan értesül róla. Vagyis szóbeszéd, munkahelyi „pletyka” még nem indítja meg az alább ismertetett határidőt. A munkáltatónak a felmondás alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül kell nyilatkoznia a felmondásról, ezt hívjuk szubjektív határidőnek. A törvény azonban megállapít egy objektív határidőt is, vagyis legfeljebb az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül van rá mód. Ez azt jelenti, hogy amennyiben rejtve, titokban maradt az a kötelezettség szegés, amely megalapozta volna a rendkívüli felmondás jogát, egy év elteltével nem lehet élni az azonnali hatályú felmondás lehetőségével. Egy kivétel van, méghozzá a munkavállaló bűncselekménye, mert ebben az esetben a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni az azonnali hatályú felmondás jogát.

Összefoglalva azt kell elmondanunk, hogy csak törvény által körülírt esetben élhet a munkáltató ezzel a speciális felmondás lehetőséggel és a törvényben előírt határidő betartásával. Ilyenkor nem illeti meg a munkavállalót sem végkielégítés sem felmondási idő, hiszen azonnali hatályú a jogviszony megszüntetése.


Dr. Szalai M. András ügyvéd, egyetemi oktató