Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

Nyereményjáték szabályzat

Játékszabályzat (Részvételi feltételek)

Jelen játék szabályzat az IM-Digital Kft által üzemeltetett cvonline.hu weboldalon megjelenő játékra vonatkozik.

A játék szervezője az IM-Digital Kft. (továbbiakban: Szervező)

 

1. A játékban résztvevő személyek


A játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött és Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek (továbbiakban: Játékos); kivéve az IM-Digital Kft és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek hozzátartozói.


2. A játék időtartama, nyeremények, részvétel feltételei


A nyereményjátékban részt vehet az az 1. pontban megjelölt természetes személy,
aki az adott játék lezárása előtt (lásd alább) a www.cvonline.hu honlapra látogat és ott:

- helyesen válaszol a feltett kérdésre

- email címét megadja, hogy értesíthessük


Nyeremények:


2. a, HVG Állásbörzével közös játékban:

1 db Fujifilm digitális fényképezőgép


A játék lezárásának időpontja: 2013. március 5. 24:00


A sorsolás időpontja: 2012. március 6. 10 óra.


A nyeremény másra át nem ruházhatóak. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.


2. b, Karrier Expoval közös játékban:

1 db tanfolyam

A játék lezárásának időpontja: 2013. március 22. 24:00


A sorsolás időpontja: 2012. március 23. 10 óra.

 


A nyeremény másra át nem ruházhatóak. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.


2. c, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös játékban:

 

1 db óra

 

A játék lezárásának időpontja: 2013. március 8. 24:00

 


A sorsolás időpontja: 2012. március 9. 10 óra.

 

 

 


A nyeremény másra át nem ruházhatóak. A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.


 

 


3. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele


A nyertest a regisztráció során megadott email címen a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük.
A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában a nyertessel egyeztetett időpontban.


Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.


A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.
A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.


A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.


Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult.