Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

<< Vissza ide: Nyereményjáték

 1.      Játékszabályzat

A Russmedia Digital Kft. (4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) nyereményjátékot hirdet Russmedia Digital Kft. Facebook oldalán valamint a Russmedia Digital Kft. által működtetett Cvonline.hu oldalon az oldalak felhasználói számára. 

2.      A játék időtartama és szervezési helyszíne

A nyereményjáték Magyarország egész területére vonatkozik, 2016. október 17. 00:00 óra és november 30. 24:00 óra között. Sorsolás: 2016. december 6. 14 óra.

Sorsolás helyszíne: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Eredményhirdetés a sorsolást követő 5 munkanapon belül.   

3.      Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik regisztráltak a Cvonline.hu weboldalon. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik október 17. és november 30. között feltöltik az önéletrajzukat, vagy a már meglévő önéletrajzukat frissítik a Cvonline.hu álláskereső oldalon.

A résztvevők magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek. A nyereményjátékban részt vevő természetes személyek esetében az alsó korhatár a kampány kezdetéig, 2016. október 17-ig betöltött 18. életév. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági igazolványban szereplő adatokkal.

A játékban nem vehetnek részt a Russmedia Kft., a Russmedia Ingatlanhasznosító Kft., és a Russmedia Digital Kft. munkatársai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §) pont).

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A (szervező neve) fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére. 

4.      A játék menete

A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján (a random.org segítségével) sorsolás útján választja ki a nyertest.       

A mozijegyek sorsolására október 24 és november 2, 7, 14, 21, 28-án kerül sor.

5.      Nyeremények

Nyeremény:

  • 1 db Apple iPhone SE 16GB okostelefon
  • 1 db Samsung GearFit 2 fitness tracker karpánt

A nyereményjáték indulását követően minden héten egy páros (2 db) mozijegy kerül kisorsolásra:

  • 12 db Cinema City (Normál) Ajándékjegy

A nyertest e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

6.      Nyertesek értesítése

A nyertest a regisztráció során megadott e-mail címen, a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli. 

7.      Adatvédelmi szabályok

A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a Russmedia Digital Kft., valamint annak kapcsolt vállalkozásai a játék lebonyolítása, állásajánlatok továbbítása, piackutatás és közvetlen üzletszerzés, valamint reklám céljából megkeresse, személyes adatait kezeljék, tárolják és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenységük céljából felhasználhassák.  A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is az info@cvonline.hu vagy az adatkezelés@russmedia.hu e-mail címen.

Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket valamint a Russmedia Digital Kft. adatvédelmi nyilatkozatát elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti. 

8.      Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

A vis major esetet a www.cvonline.hu weboldalon kell megjeleníteni. 

9.  Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén. 

10.  Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt. 

A nyereményjáték szervezője
Russmedia Digital Kft.

<< Vissza ide: Nyereményjáték