Skip to main content

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

a Kormányzati igazgatásról szóló

2018. évi CXXV. tv.
83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

a Hatósági Ügyviteli Főosztály Iparjogvédelmi Lajstromvezetési Osztályára

Jogi ügyintéző

pozíció betöltésére

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

a Kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. tv.
83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet

a Hatósági Ügyviteli Főosztály Iparjogvédelmi Lajstromvezetési Osztályára

Jogi ügyintéző

pozíció betöltésére

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony, előreláthatóan 2023.04.01. napjáig

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A pozícióhoz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a nemzeti lajstromokat érintő kérelmek elbírálása minden oltalmi forma tekintetében;
 • az európai szabadalmi bejelentések igénypont-fordításával, valamint az európai szabadalmak hatályosításával összefüggő kérelmek elbírálása;
 • a nemzeti lajstromok vezetésére vonatkozó egységes hivatali gyakorlat kialakításában való közreműködés,
 • nemzetközi együttműködésből adódó feladatok ellátása;
 • a belföldi és külföldi ügyfeleknek tájékoztatás, felvilágosítás adása mind írásban, mind szóban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség,
 • angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga,
 • számítógépes programok (MS Office), így különösen Word, Excel, PowerPoint felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga,
 • közigazgatásban hatósági területen szerzett tapasztalat,
 • német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • ECDL START (4 modulos) vizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • monotonitás tűrés, terhelhetőség,
 • rendszerlátó készség, folyamatorientált gondolkodás,
 • megbízhatóság,
 • csapatmunkára való képesség,
 • hivatástudat és elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát annak elbírálásában részt vevő személyek megismerjék. A hozzájárulás bármikor visszavonható, de az nem érinti az addig végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása nem kötelező, de annak hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázatot figyelembe venni nem tudja, azt a pályázati határidő lejártát követő 1 munkanapon belül megsemmisíti.

A pozíció betölthetőségének időpontja:

A pozíció a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályára történő megküldésével a hoo@hipo.gov.hu e-mail címre. Az email tárgyában kérjük megjelölni a pozíció nevét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. Ha az utolsó foglalkoztatási jogviszony a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról szóló (továbbiakban Kit.) törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszony volt, a Kit. 117. § (8) bekezdése értelmében újabb kormányzati szolgálati jogviszony 3 éven belül nem létesíthető. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A munkáltatóval kapcsolatban további lényeges információt az www.sztnh.gov.hu honlapon szerezhet. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett adatkezelések vonatkozásában a pályázót megillető jogok elérhetők az www.sztnh.gov.hu honlap adatvédelem oldalán lévő adatkezelési tájékoztatóban. A pozícióval kapcsolatban bővebb felvilágosítást Dr. Mucsy-Sebő Réka osztályvezető (tel: +36 1  474-5939) ad.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony, előreláthatóan 2023.04.01. napjáig

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A pozícióhoz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • a nemzeti lajstromokat érintő kérelmek elbírálása minden oltalmi forma tekintetében;
 • az európai szabadalmi bejelentések igénypont-fordításával, valamint az európai szabadalmak hatályosításával összefüggő kérelmek elbírálása;
 • a nemzeti lajstromok vezetésére vonatkozó egységes hivatali gyakorlat kialakításában való közreműködés,
 • nemzetközi együttműködésből adódó feladatok ellátása;
 • a belföldi és külföldi ügyfeleknek tájékoztatás, felvilágosítás adása mind írásban, mind szóban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség,
 • angol nyelvből középfokú „C” típusú általános nyelvvizsga,
 • számítógépes programok (MS Office), így különösen Word, Excel, PowerPoint felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga,
 • közigazgatásban hatósági területen szerzett tapasztalat,
 • német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • ECDL START (4 modulos) vizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • monotonitás tűrés, terhelhetőség,
 • rendszerlátó készség, folyamatorientált gondolkodás,
 • megbízhatóság,
 • csapatmunkára való képesség,
 • hivatástudat és elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatát annak elbírálásában részt vevő személyek megismerjék. A hozzájárulás bármikor visszavonható, de az nem érinti az addig végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása nem kötelező, de annak hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a pályázatot figyelembe venni nem tudja, azt a pályázati határidő lejártát követő 1 munkanapon belül megsemmisíti.

A pozíció betölthetőségének időpontja:

A pozíció a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályára történő megküldésével a hoo@hipo.gov.hu e-mail címre. Az email tárgyában kérjük megjelölni a pozíció nevét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. Ha az utolsó foglalkoztatási jogviszony a 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról szóló (továbbiakban Kit.) törvény hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogviszony volt, a Kit. 117. § (8) bekezdése értelmében újabb kormányzati szolgálati jogviszony 3 éven belül nem létesíthető. A kinevezés feltétele a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A munkáltatóval kapcsolatban további lényeges információt az www.sztnh.gov.hu honlapon szerezhet. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által végzett adatkezelések vonatkozásában a pályázót megillető jogok elérhetők az www.sztnh.gov.hu honlap adatvédelem oldalán lévő adatkezelési tájékoztatóban. A pozícióval kapcsolatban bővebb felvilágosítást Dr. Mucsy-Sebő Réka osztályvezető (tel: +36 1  474-5939) ad.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lábléc

Jogi ügyintéző

Budapest
Budapest
Pest
Full time
no work experience required
Master

Published on 31.08.2020