Skip to main content

Szakorvos (pszichiáter, belgyógyász, szocioterapeuta, orvosi rehabilitációs [pszichiátria])

"URBS PRO PATIENTE" Közhasznú Nonprofit Kft Ügyvezető Igazgatója pályázatot hirdet

Pszichiáter, belgyógyász, szocioterapeuta, orvosi rehabilitációs (pszichiátria) szakvizsgával rendelkező szakorvosok

számára.

Az Intézmény a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Oktató Kórháza, pszichiátria és orvosi rehabilitációs (pszichiátria) orvostan képzés és szakvizsga gyakorlatra akkreditált képzőhely.

Feladat: pszichiátriai, pszichiátriai rehabilitációs és gerontopszichiátriai osztályon történő fekvőbeteg ellátás a munkaköri leírásban foglaltak alapján, a szakirányú képesítésnek megfelelő egészségügyi tevékenység végzése

Pályázati feltételek: pszichiátriai, belgyógyász, szocioterapeuta, illetve orvosi rehabilitációs (pszichiátria) szakvizsga

Foglalkoztatás jellege: munkaviszony teljes vagy részmunkaidőben

Jelenezéshez csatolandó:

  • szakmai életutat bemutató önéletrajz
  • végzettséget igazoló okiratok másolata
  • működési nyilvántartásról érvényes igazolás
  • kamarai tagsági igazolás
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul.
  • erkölcsi bizonyítvány

Munkavégzés helye: Pomáz Kiskovácsi 0311 hrsz, Budakalász  4199/3 hrsz

Az állás elbírálást kővetően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Titton Andrea orvos igazgató nyújt.

Szakorvos (pszichiáter, belgyógyász, szocioterapeuta, orvosi rehabilitációs [pszichiátria])

Pomáz, 2013 Magyarország
Budakalász
Budapest
Full time, Part time
no work experience required

Published on 28.02.2020