Skip to main content

SZAKORVOS (honvédelmi alkalmazotti jogviszony, Hévíz)

Szakorvos

A munkavégzés helye:

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház, Hévízi Mozgásszervi és Rehabilitációs Intézet , Hévíz

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • Szakorvosi feladatok ellátása a Hévízi Mozgásszervi és Rehabilitációs Intézet fekvő- és járóbeteg ellátásában való részvétel a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján, az MH EK ellátási területéhez tartózó betegek vonatkozásában.

A munkakör honvédelmi alkalmazottal tölthető be.

A jogviszony jellege, időtartama:

 • Határozatlan idejű honvédelmi alkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, intézeti és ügyeleti munkarend.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra első sorban „a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról” szóló 2018. évi CXIV. törvény, „a honvédelmi alkalmazottak jogállásával összefüggő kérdésekről” szóló 21/2018. (XII. 28.) HM rendelet, „az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről” szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, egyéb egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint az MH EK Kollektív Szerződésének rendelkezései irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • Általános orvosi egyetemi végzettség, szakvizsga vagy a pályázó szakvizsga előtt álló orvos,
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • Stabil felhasználó szintű IT ismeretek,
 • Egészségügyi alkalmasság,
 • MOK tagság,
 • Érvényes működési engedély,
 • Munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egy vagy több idegen nyelv ismerete,
 • Rehabilitáció, reumatológia, neurológia, belgyógyászat szakorvosi képesítés,
 • Jó szervező és kommunikációs készség,
 • Egészségügyi területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Teherbírás, jó konfliktuskezelési képesség,
 • Jó problémamegoldó képesség,
 • Jó kapcsolatteremtő képesség,
 • Önállóság, határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, melyek eredeti változatát jogviszony létesítés esetén be kell mutatni.
 • Érvényes MOK tagság igazolásának másolata,
 • Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának határideje, a munkakör betöltésének időpontja:

 • A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása a betegellátás érdekeire való tekintettel folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

 

SZAKORVOS (honvédelmi alkalmazotti jogviszony, Hévíz)

Hévíz, 8380 Magyarország
Zala
Full time
no work experience required

Published on 27.02.2020