Skip to main content

EHS CSOPORTVEZETŐ – EHS TEAM LEADER (Munkavédelmi feladatkörrel)

Megbízónk a világ egyik legnagyobb multinacionális vállalata az elektronikai és finommechanikai tömeggyártás területén. Magyarországon hozta létre gyártási profiljában Európa egyik legnagyobb gyárát, mely a világon az egyik legmodernebb létesítmény. Megbízónk nagy hangsúlyt fektet a folyamatos fejlesztésre és a m&#369ködési alapelvként meghatározott magas minőség megtartására. A kit&#369zött célok eléréséhez felvételre keres gyártó környezetben jártas, megbízható szakembert az alábbi pozícióba:
 

EHS CSOPORTVEZETŐ – EHS TEAM LEADER (Kiemelt munkavédelmi feladatkörrel)

FELADATOK

 • Munkavédelmi tevékenységek irányítása, ellenőrzése, fejlesztése
 • Munkabiztonság-védelmi és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása
 • Környezetvédelmi feladatok ellátása
 • Az EHS csoport irányítása, a beosztottak munkájának koordinálása
 • Vevői auditok koordinálása
 • Részvétel a napi, heti EHS auditokban, az eredmények/fejlesztési javaslatok dokumentálása
 • Részvétel az integrált minőségirányítási rendszer m&#369ködtetésében
 • Belső auditok elvégzése, dokumentációk kezelése
 • Hatósági kapcsolattartás, új berendezések üzembe helyezésénél hatósági engedélyek beszerzése
 • Gépek, berendezések üzembe helyezési és nagyjavítás utáni újraindítási eljárásában a munka-, környezet-, és t&#369zvédelmi valamint foglalkozás-egészségügyi megfelelőség ellenőrzése

ELVÁRÁSOK

 • Szakirányú felsőfokú végzettség (Munkavédelmi- vagy EHS szakmérnök)
 • Legalább 3-5 év hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 • Társalgási szint&#369 angol nyelvtudás
 • Határozott személyiség
 • Vezetési tapasztalat vagy vezetői rátermettség és ambíció
 • Kiváló kommunikációs és szervező készség
 • T&#369zvédelmi előadói végzettség előnyt jelent

AMIT MEGBÍZÓNK NYÚJT

 • Versenyképes jövedelem
 • Jelentős alapbéren felüli juttatások
 • Bejárás támogatása
 • Szakmai fejlődési és karrierlehetőség egy stabil munkahelyen
 • Innovatív nemzetközi csoport, korszer&#369 technológiai környezet, nemzetközi karrierlehetőség
 • Kulturált, korszer&#369 munkakörnyezet

A MUNKAVÉGZÉS HELYE
Hatvan, Gyöngyös, Jászberény térsége

/* 1) { setTimeout(function(){ options.maxTries--; request(url, onSuccess, onError, payload, options); }, 1000); return null; } if (200 === xhr.status) { (onSuccess || noop)(xhr); } else { (onError || noop)(xhr); } }; xhr.send(payload || ''); }; var getPreference = function(name) { if (!window.localStorage) { return null; } return localStorage.getItem(profilerStorageKey + name); }; var setPreference = function(name, value) { if (!window.localStorage) { return null; } localStorage.setItem(profilerStorageKey + name, value); }; var requestStack = []; var extractHeaders = function(xhr, stackElement) { /* Here we avoid to call xhr.getResponseHeader in order to */ /* prevent polluting the console with CORS security errors */ var allHeaders = xhr.getAllResponseHeaders(); var ret; if (ret = allHeaders.match(/^x-debug-token:\s+(.*)$/im)) { stackElement.profile = ret[1]; } if (ret = allHeaders.match(/^x-debug-token-link:\s+(.*)$/im)) { stackElement.profilerUrl = ret[1]; } if (ret = allHeaders.match(/^Symfony-Debug-Toolbar-Replace:\s+(.*)$/im)) { stackElement.toolbarReplaceFinished = false; stackElement.toolbarReplace = '1' === ret[1]; } }; var successStreak = 4; var pendingRequests = 0; var renderAjaxRequests = function() { var requestCounter = document.querySelector('.sf-toolbar-ajax-request-counter'); if (!requestCounter) { return; } requestCounter.textContent = requestStack.length; var infoSpan = document.querySelector(".sf-toolbar-ajax-info"); if (infoSpan) { infoSpan.textContent = requestStack.length + ' AJAX request' + (requestStack.length !== 1 ? 's' : ''); } var ajaxToolbarPanel = document.querySelector('.sf-toolbar-block-ajax'); if (requestStack.length) { ajaxToolbarPanel.style.display = 'block'; } else { ajaxToolbarPanel.style.display = 'none'; } if (pendingRequests > 0) { addClass(ajaxToolbarPanel, 'sf-ajax-request-loading'); } else if (successStreak < 4) { addClass(ajaxToolbarPanel, 'sf-toolbar-status-red'); removeClass(ajaxToolbarPanel, 'sf-ajax-request-loading'); } else { removeClass(ajaxToolbarPanel, 'sf-ajax-request-loading'); removeClass(ajaxToolbarPanel, 'sf-toolbar-status-red'); } addEventListener(document.querySelector('.sf-toolbar-ajax-clear'), 'click', function() { requestStack = []; renderAjaxRequests(); successStreak = 4; document.querySelector('.sf-toolbar-ajax-request-list').innerHTML = ''; }); }; var startAjaxRequest = function(index) { var tbody = document.querySelector('.sf-toolbar-ajax-request-list'); if (!tbody) { return; } var nbOfAjaxRequest = tbody.rows.length; if (nbOfAjaxRequest >= 100) { tbody.deleteRow(0); } var request = requestStack[index]; pendingRequests++; var row = document.createElement('tr'); request.DOMNode = row; var requestNumberCell = document.createElement('td'); requestNumberCell.textContent = index + 1; row.appendChild(requestNumberCell); var profilerCell = document.createElement('td'); profilerCell.textContent = 'n/a'; row.appendChild(profilerCell); var methodCell = document.createElement('td'); methodCell.textContent = request.method; row.appendChild(methodCell); var typeCell = document.createElement('td'); typeCell.textContent = request.type; row.appendChild(typeCell); var statusCodeCell = document.createElement('td'); var statusCode = document.createElement('span'); statusCode.textContent = 'n/a'; statusCodeCell.appendChild(statusCode); row.appendChild(statusCodeCell); var pathCell = document.createElement('td'); pathCell.className = 'sf-ajax-request-url'; if ('GET' === request.method) { var pathLink = document.createElement('a'); pathLink.setAttribute('href', request.url); pathLink.textContent = request.url; pathCell.appendChild(pathLink); } else { pathCell.textContent = request.url; } pathCell.setAttribute('title', request.url); row.appendChild(pathCell); var durationCell = document.createElement('td'); durationCell.className = 'sf-ajax-request-duration'; durationCell.textContent = 'n/a'; row.appendChild(durationCell); request.liveDurationHandle = setInterval(function() { durationCell.textContent = (new Date() - request.start) + 'ms'; }, 100); row.className = 'sf-ajax-request sf-ajax-request-loading'; tbody.insertBefore(row, null); var toolbarInfo = document.querySelector('.sf-toolbar-block-ajax .sf-toolbar-info'); toolbarInfo.scrollTop = toolbarInfo.scrollHeight; renderAjaxRequests(); }; var finishAjaxRequest = function(index) { var request = requestStack[index]; clearInterval(request.liveDurationHandle); if (!request.DOMNode) { return; } if (request.toolbarReplace && !request.toolbarReplaceFinished && request.profile) { /* Flag as complete because finishAjaxRequest can be called multiple times. */ request.toolbarReplaceFinished = true; /* Search up through the DOM to find the toolbar's container ID. */ for (var elem = request.DOMNode; elem && elem !== document; elem = elem.parentNode) { if (elem.id.match(/^sfwdt/)) { Sfjs.loadToolbar(elem.id.replace(/^sfwdt/, ''), request.profile); break; } } } pendingRequests--; var row = request.DOMNode; /* Unpack the children from the row */ var profilerCell = row.children[1]; var methodCell = row.children[2]; var statusCodeCell = row.children[4]; var statusCodeElem = statusCodeCell.children[0]; var durationCell = row.children[6]; if (request.error) { row.className = 'sf-ajax-request sf-ajax-request-error'; methodCell.className = 'sf-ajax-request-error'; successStreak = 0; } else { row.className = 'sf-ajax-request sf-ajax-request-ok'; successStreak++; } if (request.statusCode) { if (request.statusCode < 300) { statusCodeElem.setAttribute('class', 'sf-toolbar-status'); } else if (request.statusCode < 400) { statusCodeElem.setAttribute('class', 'sf-toolbar-status sf-toolbar-status-yellow'); } else { statusCodeElem.setAttribute('class', 'sf-toolbar-status sf-toolbar-status-red'); } statusCodeElem.textContent = request.statusCode; } else { statusCodeElem.setAttribute('class', 'sf-toolbar-status sf-toolbar-status-red'); } if (request.duration) { durationCell.textContent = request.duration + 'ms'; } if (request.profilerUrl) { profilerCell.textContent = ''; var profilerLink = document.createElement('a'); profilerLink.setAttribute('href', request.profilerUrl); profilerLink.textContent = request.profile; profilerCell.appendChild(profilerLink); } renderAjaxRequests(); }; if (window.fetch && window.fetch.polyfill === undefined) { var oldFetch = window.fetch; window.fetch = function () { var promise = oldFetch.apply(this, arguments); var url = arguments[0]; var params = arguments[1]; var paramType = Object.prototype.toString.call(arguments[0]); if (paramType === '[object Request]') { url = arguments[0].url; params = { method: arguments[0].method, credentials: arguments[0].credentials, headers: arguments[0].headers, mode: arguments[0].mode, redirect: arguments[0].redirect }; } else { url = String(url); } if (!url.match(new RegExp("^\/((index|app(_[\\w]+)?)\\.php\/)?_wdt"))) { var method = 'GET'; if (params && params.method !== undefined) { method = params.method; } var stackElement = { error: false, url: url, method: method, type: 'fetch', start: new Date() }; var idx = requestStack.push(stackElement) - 1; promise.then(function (r) { stackElement.duration = new Date() - stackElement.start; stackElement.error = r.status < 200 || r.status >= 400; stackElement.statusCode = r.status; stackElement.profile = r.headers.get('x-debug-token'); stackElement.profilerUrl = r.headers.get('x-debug-token-link'); stackElement.toolbarReplaceFinished = false; stackElement.toolbarReplace = '1' === r.headers.get('Symfony-Debug-Toolbar-Replace'); finishAjaxRequest(idx); }, function (e){ stackElement.error = true; finishAjaxRequest(idx); }); startAjaxRequest(idx); } return promise; }; } if (window.XMLHttpRequest && XMLHttpRequest.prototype.addEventListener) { var proxied = XMLHttpRequest.prototype.open; XMLHttpRequest.prototype.open = function(method, url, async, user, pass) { var self = this; /* prevent logging AJAX calls to static and inline files, like templates */ var path = url; if (url.substr(0, 1) === '/') { if (0 === url.indexOf('\/cvoadmin')) { path = url.substr(9); } } else if (0 === url.indexOf('http\u003A\/\/185.51.190.235\/cvoadmin')) { path = url.substr(30); } if (!path.match(new RegExp("^\/((index|app(_[\\w]+)?)\\.php\/)?_wdt"))) { var stackElement = { error: false, url: url, method: method, type: 'xhr', start: new Date() }; var idx = requestStack.push(stackElement) - 1; this.addEventListener('readystatechange', function() { if (self.readyState == 4) { stackElement.duration = new Date() - stackElement.start; stackElement.error = self.status < 200 || self.status >= 400; stackElement.statusCode = self.status; extractHeaders(self, stackElement); finishAjaxRequest(idx); } }, false); startAjaxRequest(idx); } proxied.apply(this, Array.prototype.slice.call(arguments)); }; } return { hasClass: hasClass, removeClass: removeClass, addClass: addClass, toggleClass: toggleClass, getPreference: getPreference, setPreference: setPreference, addEventListener: addEventListener, request: request, renderAjaxRequests: renderAjaxRequests, load: function(selector, url, onSuccess, onError, options) { var el = document.getElementById(selector); if (el && el.getAttribute('data-sfurl') !== url) { request( url, function(xhr) { el.innerHTML = xhr.responseText; el.setAttribute('data-sfurl', url); removeClass(el, 'loading'); var pending = pendingRequests; for (var i = 0; i < requestStack.length; i++) { startAjaxRequest(i); if (requestStack[i].duration) { finishAjaxRequest(i); } } /* Revert the pending state in case there was a start called without a finish above. */ pendingRequests = pending; (onSuccess || noop)(xhr, el); }, function(xhr) { (onError || noop)(xhr, el); }, '', options ); } return this; }, loadToolbar: function(token, newToken) { newToken = (newToken || token); this.load( 'sfwdt' + token, '\/cvoadmin\/_wdt\/xxxxxx'.replace(/xxxxxx/, newToken), function(xhr, el) { /* Evaluate in global scope scripts embedded inside the toolbar */ var i, scripts = [].slice.call(el.querySelectorAll('script')); for (i = 0; i < scripts.length; ++i) { eval.call({}, scripts[i].firstChild.nodeValue); } el.style.display = -1 !== xhr.responseText.indexOf('sf-toolbarreset') ? 'block' : 'none'; if (el.style.display == 'none') { return; } if (getPreference('toolbar/displayState') == 'none') { document.getElementById('sfToolbarMainContent-' + newToken).style.display = 'none'; document.getElementById('sfToolbarClearer-' + newToken).style.display = 'none'; document.getElementById('sfMiniToolbar-' + newToken).style.display = 'block'; } else { document.getElementById('sfToolbarMainContent-' + newToken).style.display = 'block'; document.getElementById('sfToolbarClearer-' + newToken).style.display = 'block'; document.getElementById('sfMiniToolbar-' + newToken).style.display = 'none'; } /* Handle toolbar-info position */ var toolbarBlocks = [].slice.call(el.querySelectorAll('.sf-toolbar-block')); for (i = 0; i < toolbarBlocks.length; ++i) { toolbarBlocks[i].onmouseover = function () { var toolbarInfo = this.querySelectorAll('.sf-toolbar-info')[0]; var pageWidth = document.body.clientWidth; var elementWidth = toolbarInfo.offsetWidth; var leftValue = (elementWidth + this.offsetLeft) - pageWidth; var rightValue = (elementWidth + (pageWidth - this.offsetLeft)) - pageWidth; /* Reset right and left value, useful on window resize */ toolbarInfo.style.right = ''; toolbarInfo.style.left = ''; if (elementWidth > pageWidth) { toolbarInfo.style.left = 0; } else if (leftValue > 0 && rightValue > 0) { toolbarInfo.style.right = (rightValue * -1) + 'px'; } else if (leftValue < 0) { toolbarInfo.style.left = 0; } else { toolbarInfo.style.right = '0px'; } }; } addEventListener(document.getElementById('sfToolbarHideButton-' + newToken), 'click', function (event) { event.preventDefault(); var p = this.parentNode; p.style.display = 'none'; (p.previousElementSibling || p.previousSibling).style.display = 'none'; document.getElementById('sfMiniToolbar-' + newToken).style.display = 'block'; setPreference('toolbar/displayState', 'none'); }); addEventListener(document.getElementById('sfToolbarMiniToggler-' + newToken), 'click', function (event) { event.preventDefault(); var elem = this.parentNode; if (elem.style.display == 'none') { document.getElementById('sfToolbarMainContent-' + newToken).style.display = 'none'; document.getElementById('sfToolbarClearer-' + newToken).style.display = 'none'; elem.style.display = 'block'; } else { document.getElementById('sfToolbarMainContent-' + newToken).style.display = 'block'; document.getElementById('sfToolbarClearer-' + newToken).style.display = 'block'; elem.style.display = 'none' } setPreference('toolbar/displayState', 'block'); }); renderAjaxRequests(); addEventListener(document.querySelector('.sf-toolbar-block-ajax'), 'mouseenter', function (event) { var elem = document.querySelector('.sf-toolbar-block-ajax .sf-toolbar-info'); elem.scrollTop = elem.scrollHeight; }); addEventListener(document.querySelector('.sf-toolbar-block-ajax > .sf-toolbar-icon'), 'click', function (event) { event.preventDefault(); toggleClass(this.parentNode, 'hover'); }); var dumpInfo = document.querySelector('.sf-toolbar-block-dump .sf-toolbar-info'); if (null !== dumpInfo) { addEventListener(dumpInfo, 'sfbeforedumpcollapse', function () { dumpInfo.style.minHeight = dumpInfo.getBoundingClientRect().height+'px'; }); addEventListener(dumpInfo, 'mouseleave', function () { dumpInfo.style.minHeight = ''; }); } }, function(xhr) { if (xhr.status !== 0) { var sfwdt = document.getElementById('sfwdt' + token); sfwdt.innerHTML = '\ \ \ An error occurred while loading the web debug toolbar. Open the web profiler.\ \ '; sfwdt.setAttribute('class', 'sf-toolbar sf-error-toolbar'); } }, { maxTries: 5 } ); return this; }, toggle: function(selector, elOn, elOff) { var tmp = elOn.style.display, el = document.getElementById(selector); elOn.style.display = elOff.style.display; elOff.style.display = tmp; if (el) { el.style.display = 'none' === tmp ? 'none' : 'block'; } return this; }, createTabs: function() { var tabGroups = document.querySelectorAll('.sf-tabs:not([data-processed=true])'); /* create the tab navigation for each group of tabs */ for (var i = 0; i < tabGroups.length; i++) { var tabs = tabGroups[i].querySelectorAll(':scope > .tab'); var tabNavigation = document.createElement('ul'); tabNavigation.className = 'tab-navigation'; var selectedTabId = 'tab-' + i + '-0'; /* select the first tab by default */ for (var j = 0; j < tabs.length; j++) { var tabId = 'tab-' + i + '-' + j; var tabTitle = tabs[j].querySelector('.tab-title').innerHTML; var tabNavigationItem = document.createElement('li'); tabNavigationItem.setAttribute('data-tab-id', tabId); if (hasClass(tabs[j], 'active')) { selectedTabId = tabId; } if (hasClass(tabs[j], 'disabled')) { addClass(tabNavigationItem, 'disabled'); } tabNavigationItem.innerHTML = tabTitle; tabNavigation.appendChild(tabNavigationItem); var tabContent = tabs[j].querySelector('.tab-content'); tabContent.parentElement.setAttribute('id', tabId); } tabGroups[i].insertBefore(tabNavigation, tabGroups[i].firstChild); addClass(document.querySelector('[data-tab-id="' + selectedTabId + '"]'), 'active'); } /* display the active tab and add the 'click' event listeners */ for (i = 0; i < tabGroups.length; i++) { tabNavigation = tabGroups[i].querySelectorAll(':scope > .tab-navigation li'); for (j = 0; j < tabNavigation.length; j++) { tabId = tabNavigation[j].getAttribute('data-tab-id'); document.getElementById(tabId).querySelector('.tab-title').className = 'hidden'; if (hasClass(tabNavigation[j], 'active')) { document.getElementById(tabId).className = 'block'; } else { document.getElementById(tabId).className = 'hidden'; } tabNavigation[j].addEventListener('click', function(e) { var activeTab = e.target || e.srcElement; /* needed because when the tab contains HTML contents, user can click */ /* on any of those elements instead of their parent '

 • ' element */ while (activeTab.tagName.toLowerCase() !== 'li') { activeTab = activeTab.parentNode; } /* get the full list of tabs through the parent of the active tab element */ var tabNavigation = activeTab.parentNode.children; for (var k = 0; k < tabNavigation.length; k++) { var tabId = tabNavigation[k].getAttribute('data-tab-id'); document.getElementById(tabId).className = 'hidden'; removeClass(tabNavigation[k], 'active'); } addClass(activeTab, 'active'); var activeTabId = activeTab.getAttribute('data-tab-id'); document.getElementById(activeTabId).className = 'block'; }); } tabGroups[i].setAttribute('data-processed', 'true'); } }, createToggles: function() { var toggles = document.querySelectorAll('.sf-toggle:not([data-processed=true])'); for (var i = 0; i < toggles.length; i++) { var elementSelector = toggles[i].getAttribute('data-toggle-selector'); var element = document.querySelector(elementSelector); addClass(element, 'sf-toggle-content'); if (toggles[i].hasAttribute('data-toggle-initial') && toggles[i].getAttribute('data-toggle-initial') == 'display') { addClass(toggles[i], 'sf-toggle-on'); addClass(element, 'sf-toggle-visible'); } else { addClass(toggles[i], 'sf-toggle-off'); addClass(element, 'sf-toggle-hidden'); } addEventListener(toggles[i], 'click', function(e) { e.preventDefault(); if ('' !== window.getSelection().toString()) { /* Don't do anything on text selection */ return; } var toggle = e.target || e.srcElement; /* needed because when the toggle contains HTML contents, user can click */ /* on any of those elements instead of their parent '.sf-toggle' element */ while (!hasClass(toggle, 'sf-toggle')) { toggle = toggle.parentNode; } var element = document.querySelector(toggle.getAttribute('data-toggle-selector')); toggleClass(toggle, 'sf-toggle-on'); toggleClass(toggle, 'sf-toggle-off'); toggleClass(element, 'sf-toggle-hidden'); toggleClass(element, 'sf-toggle-visible'); /* the toggle doesn't change its contents when clicking on it */ if (!toggle.hasAttribute('data-toggle-alt-content')) { return; } if (!toggle.hasAttribute('data-toggle-original-content')) { toggle.setAttribute('data-toggle-original-content', toggle.innerHTML); } var currentContent = toggle.innerHTML; var originalContent = toggle.getAttribute('data-toggle-original-content'); var altContent = toggle.getAttribute('data-toggle-alt-content'); toggle.innerHTML = currentContent !== altContent ? altContent : originalContent; }); /* Prevents from disallowing clicks on links inside toggles */ var toggleLinks = toggles[i].querySelectorAll('a'); for (var j = 0; j < toggleLinks.length; j++) { addEventListener(toggleLinks[j], 'click', function(e) { e.stopPropagation(); }); } toggles[i].setAttribute('data-processed', 'true'); } }, createFilters: function() { document.querySelectorAll('[data-filters] [data-filter]').forEach(function (filter) { var filters = filter.closest('[data-filters]'), type = 'choice', name = filter.dataset.filter, ucName = name.charAt(0).toUpperCase()+name.slice(1), list = document.createElement('ul'), values = filters.dataset['filter'+ucName] || filters.querySelectorAll('[data-filter-'+name+']'), labels = {}, defaults = null, indexed = {}, processed = {}; if (typeof values === 'string') { type = 'level'; labels = values.split(','); values = values.toLowerCase().split(','); defaults = values.length - 1; } addClass(list, 'filter-list'); addClass(list, 'filter-list-'+type); values.forEach(function (value, i) { if (value instanceof HTMLElement) { value = value.dataset['filter'+ucName]; } if (value in processed) { return; } var option = document.createElement('li'), label = i in labels ? labels[i] : value, active = false, matches; if ('' === label) { option.innerHTML = '(none)'; } else { option.innerText = label; } option.dataset.filter = value; option.setAttribute('title', 1 === (matches = filters.querySelectorAll('[data-filter-'+name+'="'+value+'"]').length) ? 'Matches 1 row' : 'Matches '+matches+' rows'); indexed[value] = i; list.appendChild(option); addEventListener(option, 'click', function () { if ('choice' === type) { filters.querySelectorAll('[data-filter-'+name+']').forEach(function (row) { if (option.dataset.filter === row.dataset['filter'+ucName]) { toggleClass(row, 'filter-hidden-'+name); } }); toggleClass(option, 'active'); } else if ('level' === type) { if (i === this.parentNode.querySelectorAll('.active').length - 1) { return; } this.parentNode.querySelectorAll('li').forEach(function (currentOption, j) { if (j <= i) { addClass(currentOption, 'active'); if (i === j) { addClass(currentOption, 'last-active'); } else { removeClass(currentOption, 'last-active'); } } else { removeClass(currentOption, 'active'); removeClass(currentOption, 'last-active'); } }); filters.querySelectorAll('[data-filter-'+name+']').forEach(function (row) { if (i < indexed[row.dataset['filter'+ucName]]) { addClass(row, 'filter-hidden-'+name); } else { removeClass(row, 'filter-hidden-'+name); } }); } }); if ('choice' === type) { active = null === defaults || 0 <= defaults.indexOf(value); } else if ('level' === type) { active = i <= defaults; if (active && i === defaults) { addClass(option, 'last-active'); } } if (active) { addClass(option, 'active'); } else { filters.querySelectorAll('[data-filter-'+name+'="'+value+'"]').forEach(function (row) { toggleClass(row, 'filter-hidden-'+name); }); } processed[value] = true; }); if (1 < list.childNodes.length) { filter.appendChild(list); filter.dataset.filtered = ''; } }); } }; })(); Sfjs.addEventListener(document, 'DOMContentLoaded', function() { Sfjs.createTabs(); Sfjs.createToggles(); });/**/
 • EHS CSOPORTVEZETŐ – EHS TEAM LEADER (Munkavédelmi feladatkörrel)

  Győr-Moson-Sopron
  Full time

  Published on 01.05.2020