Skip to main content

Beruházási szakértő


Új munkatársunk feladatai lesznek
- a vezető irányításával közreműködik a fejlesztési koncepciók, különböző időtávú tervjavaslatok egységes formában történő összeállításában, az időszakos tervfelülvizsgálatokban, valamint a tervek aktualizálásában,
- a karbantartási, felújítás és beruházási projektjei tekintetében ellátja a nyilvántartási, adatszolgáltatási és jelentések készítésével kapcsolatos tevékenységet, erről vezetőjének rendszeresen beszámol,
- a jóváhagyott projekt dokumentumok alapján összefogja a részletes megvalósítási műszaki és pénzügyi ütemtervek kidolgozását. Biztosítja a beruházási okmányok jóváhagyását,
- koordinálja a költségelőirányzatok elkészítéséhez szükséges műszaki adatbázis tartalmának meghatározását,
- feladatkörébe utalt projektek vonatkozásában ellátja az építési tevékenységről szóló mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő műszaki ellenőri tevékenységet, továbbá közreműködik a beruházás megvalósításához kapcsolódó forgalmi, üzemviteli feladatokban,
- irányítja a műszaki tényadatok gyűjtését, csoportosítását, karbantartását, elemzését és azok archiválását,
- közreműködik a beruházási, felújítási és karbantartási munkák havi és negyedéves szöveges beszámolóinak elkészítésében. Gondoskodik az egyes szakterületek tájékoztatásáról,
- munkavégzése során feladata az ISO minőségirányítási rendszerhez kapcsolódó tevékenység végzése, adminisztrálása, az általa ellenőrzött munkáknál a munkavédelmi, titok- és vagyonvédelmi előírások betartása, illetve betartatása.
- feladatkörében munkaköréhez rendelt szerepköre szerint működteti a MÁV Zrt. vállalatirányítási rendszerét, gondoskodik az INKA rendszerben rögzített adatok naprakészségéről, megfelelőségéről.

Amire a munkakör betöltéséhez szükség van
- felsőfokú állami iskolai végzettség - villamosmérnök diploma
- 3 év szakmai gyakorlat.


Munkavégzés helye
Debrecen

Munkaidő
Teljes munkaidő

Foglalkoztatás formája
Határozatlan idejű

Jelentkezés határideje
2021-05-16

Vállalati bemutatkozó
A MÁV Zrt. a magyarországi közforgalmú vasúti pályahálózat nagy részének üzemeltetőjeként mintegy 7000 kilométernyi vaspálya és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra működtetéséről gondoskodik. Teljes körűen látja el az üzemeltetési, forgalomirányítási és karbantartási, valamint részben a felújítási feladatokat.

Beruházási szakértő

Debrecen
Full time

Published on 11.05.2021

Share this job now