Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

Embert írásáról - avagy mit fontos tudni a grafológiáról?

garfológiai elemzés
Milyen tudomány a grafológia?

A „grafológia" elnevezés a francia Michon abbé nevéhez köthető, aki egy kézíráselemzéssel foglalkozó grafológiai folyóiratot indított 1872-ben. Az évek során orvosok, pszichológusok, filozófusok ismeretanyagai bővítették a pszichológia segédtudományává a grafológiát. Hazánkban az 1980-as évektől került az érdeklődés fénykörébe. A szakma elismertségét mutatja, hogy 1993 óta az Igazságügyi Minisztérium által kinevezett igazságügyi grafológus szakértők dolgoznak, hogy támogassák a hivatali ügymenetet, illetve államilag elismert szakmává vált.

A grafológia jól alkalmazható a pályaorientációban, a pályaalkalmasság-munkaalkalmasság megállapításában, az életvezetési, partnerkapcsolati, és pedagógiai problémák okainak feltárásában.

Ki a grafológus?

A grafológus emelt szintű OKJ-s oklevéllel rendelkező szakember, aki a kézírás objektív vizsgálata alapján - mérési adatokkal alátámasztva - következtetéseket von le a készítő személy személyiségére, viselkedésére vonatkozóan.

Hogyan lehet a kézírásból megállapítani egy ember személyiségét? És mi történik, ha manipulálom az írásomat?

Az íráskép jellemzőiből megállapítható a személyiség. Akárcsak az ujjlenyomatunk, az írásunk is egyedi, nincs két egyforma. Ugyanolyan kifejező mozgás, mit a mimika vagy a gesztikuláció.
Ahogy az emberről - egy jó megfigyelő számára - nagyon sok mindent elárul a mozgása, a gesztusai, arcmimikája, úgy az íráskép is megmutatja az ember személyiségének jellemzőit. A mindennapokban történő helytállás, a napi stressz, a lelkünkben zajló folyamatok, a vágyaink, az ösztöneink, a belső és külső világ eseményeinek megélése - mind-mind nyomot hagynak a kézírásunkban. A kézírás tulajdonképpen agyírás; az agyunk által vezérelt folyamat során vetjük papírra gondolatainkat.
A tudatos megváltoztatás csak akkor történhet, ha tartós figyelemmel irányítjuk ezt. Az emberi figyelem pedig - a pszichológiai szakirodalom szerint - 7±2 egységig terjedően képes működni. A grafológus elemző munkája során legalább 200 grafológiai jellemzőt vizsgál, tehát egyszerre ennyi jel elváltoztatására kellene figyelnie az író személynek, ami lehetetlen. A grafológia tehát megbízható és nem manipulálható.

Mi tekinthető megfelelő írásmintának?

A megfelelő írásminta egy A/4-es sima, fehér lapra írt, eredeti példányban rendelkezésre álló, minimum 15-20 soros szöveg, teljes névaláírással ellátva. Szükséges még néhány adat az író személlyel kapcsolatban, mint pl. nemzetisége, életkora, neme, iskolai végzettsége, adat arról, hogy melyik kézzel ír, gyógyszert szed-e, illetve szemüveges-e.

A legfőbb szabály, hogy csak megfelelő írásmintát elemezhet a szakember és a vizsgált személy - a grafológiai elemzéshez való - hozzájárulása szükséges. A grafológusok tehát minden esetben az etikai szempontoknak megfelelően működnek. Humánpolitikai területeken a jelölteknek, az álláskeresőknek is tudniuk kell arról, hogy írásukat grafológus fogja elemezni. Így tehát az e célra adott írásminta mellé egy hozzájárulást kell csatolni.
Az elemzés biztonságos, mert a grafológus munkahelyi grafológiai vizsgálatok esetén semmiképpen nem nyilatkozhat a jelöltek egészségi állapotáról, szexuális szokásairól és magánéleti, érzelmi aspektusairól, csakis azokat a területeket vizsgálhatja, melyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek.

Mit figyel az íráson a grafológus?

A grafológus mérések és statisztikakészítések sorozatával kezdi munkáját. Megfigyeli az írófelületen a beírt - be nem írt részek arányát, megméri a margókat (bal, jobb, alsó, felső), megállapítja a sorok irányát, alakját, megméri a sorok, szavak távolságát. Szintén mérnie kell pl. a betűméreteket, ezt persze tovább bontva: nagybetűk, kisbetűk, kerek betűk... Logikusan tovább haladva megméri a betűelemeket, ezek arányát, és sok-sok egyéb elem vizsgálata után az egészen apró grafológiai jellemzők vizsgálatáig jut el, mint pl. ékezetek hossza, alakja, elhelyezése, "t-áthúzás" mérete, kezdővonalak, végvonalak, hurkok mérete, alakja... és még hosszan folytathatnám.

Végül összegzi ezen adatok összefüggéseit és eredményeit, és ezekből - mely így már reprodukálható - következtetéseket von le, melyet írásban rögzít. A szakvéleményben objektivitásra, közérthetőségre kell törekednie.

Mit mutat meg a kézírás?

A kézírás megmutatja a vizsgált személyek állandó jellemvonásait (pl. zárkózott-e, vagy nyitott, szorgalmas-e, vagy nem, kreatív, logikus gondolkodású-e, stb.), ill. az aktuális pszichés állapotát
(fáradt-e, lehangolt, vagy épp feldobott hangulatban volt-e az írás pillanatában).

Kutatások bizonyítják, hogy a grafológiai vizsgálatok eredményei és a pszichológiai eljárásokban használt tesztek eredményei 90-95%-os egyezést mutatnak. Vagyis a grafológia hatékony, megbízható és hiteles módszere a személyiség megismerésének. Mindenképp érdemes megmutatni az írásunkat egy szakértőnek, mert pontos személyiség elemzést kapunk magunkról, emellett az írásunk megmutat olyan körülményeket, érzelmeket, ami addig elkerülte a figyelmünket, vagy csak nem tulajdonítottunk neki jelentőséget.

Az abc titkai a grafológiában

Sokakat foglalkoztat a betűk szimbolikája, melynek évszázados hagyományai vannak. A grafológiai gondolkodás alapja a térszimbolika, a fent-lent és a bal-jobb értelmezése fontos tényező.

A különböző népek eltérő fonéma és szókincse miatt a betűk szimbolikája eltérő hagyományú lehet. A magyar nyelvben például külön érdekesség a kétjegyű magánhangzók világa, mely bizonyos írástípusokban alkalmat nyújt az interperszonális viszonyok, társas kapcsolatok jellegének vizsgálatára, egymáshoz való viszonyuk, kapcsolódásuk, méretük elemzésével. De nincs olyan egyszerű, közérthető szabály, mely alapján egy laikus érvényes következetéseket tudna levonni.

Ezért bízzuk inkább képzett és gyakorlott szakemberekre a vizsgálatot, akik felelősséggel tudnak segíteni a tanácsadásban!

 

A cikk támogatója:

Bemutatkozik a Lukács Oktatási Központ Grafológus képzése
http://www.cvonline.hu/training/courses/client_detail.php?client=13004