Munkajog: munkaszerződés módosítás

munkaszerződés módosítás

Tisztelt Ügyvéd Úr/Hölgy!

Munkajogi kérdésben kérném a segítségüket. Munkavállaló 9 évet dolgozott munkáltatónál, utolsó munkaszerződés szerinti munkaköre gazdasági vezető volt. Ezután 9 évet otthon töltött 3 gyermekével. A legkisebb gyerek 3. életévének betöltése előtt jelezte munkáltató felé, hogy szeretne fizetés nélküli szabadsága után újra munkába állni. Munkáltató szóban jelezte, hogy ugyanabban a munkakörben nem tudja foglalkoztatni, mert az be van töltve, ezért felajánlott egy jóval alacsonyabb pozíciót (számlázó) a korábbi bérrel (illetve azt korrigálta a 9 év alatti fizetésemelésekkel). Munkavállaló ezt szóban elfogadta, jelenleg a felhalmozott szabadságát tölti december 31-ig. Azonban a mai napon munkáltató jelezte, hogy a korábbi szóbeli ígérettel ellentétben egy jóval alacsonyabb bért, és az említett alacsonyabb pozíciót tartalmazó munkaszerződés módosítást akar aláíratni a munkavállalóval. Természetesen ő ezt nem tudja elfogadni. Mit tehet ilyen helyzetben a munkavállaló? Az idő rövidsége miatt nagyon hálás lennék, ha gyors választ tudnának adni. Előre is köszönöm!

2014. 12. 16.

blog_reklam

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Ha a munkáltató a munkaszerződése szerinti munkakörében (gazdasági vezető) nem tudja Önt alkalmazni, akkor

a.) a képzettségének, végzettségének, szakmai életútjának, gyakorlatának, stb… megfelelő munkakört ajánlhat fel, vagy
b.) felmondással megszüntetheti a 18 éve fennálló munkaviszonyát

ad a.) a szóbeli megállapodásnak – bár Önnek (legalábbis ami a munkabért illeti) megfelelt volna – nincsen kötőereje. A korábbi szóbeli ígéretnél „jóval alacsonyabb bért és alacsonyabb pozíciót” tartalmazó munkaszerződés módosítást Ön nem köteles elfogadni, aláírni, ez esetben a munkáltató megkísérelheti, hogy Önt rávegye arra, hogy közös megegyezéssel szüntessék meg a munkaviszonyát, vagy felmond Önnek.

ad b.) 18 éves munkaviszonyára tekintettel Önnek a 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve/Mt.) 69. § (1) és (2) bekezdései alapján 30+40=70 nap a felmondási ideje, emellett a 77. § (3) bekezdés d.) pontja szerint megilleti 4 havi távolléti díjának megfelelő végkielégítés is.

A 70 nap felmondási idő felére (35 nap) Önt a munkáltató köteles felmenteni a munkavégzés alól a 70. § szabályai szerint (de lehetősége van arra is, hogy a teljes időre felmentse). A felmentési időre távolléti díjat kell fizetni. Ha munkáltatója nem mentené fel a teljes felmondási időre, csak a felére, úgy a felmondási idő másik felében Önt gazdasági vezetőként volna köteles foglalkoztatni, mert erre a munkakörre van érvényes munkaszerződése.
A közös megegyezésről akkor érdemes elgondolkodni, ha a munkáltató megfelelő összeget ajánl.
Példa: 2014.12.31-i felmondás esetén a 70. nap 2014.03.11., eddig az időig 2,3 havi fizetés és 4 havi végkielégítés illeti (ez utóbbit az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a töredék havi munkabérrel együtt az Mt. 80. § (2) bekezdése szerint), együtt több, mint 5 havi távolléti díj, amit munkavégzés nélkül kapna (4+ a 2,3 fele).
Ha közös megegyezéssel 2015.01.01-egyel szűnne meg a munkaviszony, akár 3,5-4 havi összeg kifizetése is elfogadható lehet.
A felmondást a munkáltatónak meg kell indokolnia, az indok csak az Mt. 66. § (2) bekezdésében megjelölt okok valamelyike lehet.

A problémára nem kizárólag az általunk megírt válasz lehet a követendő példa, elképzelhető, hogy létezik más megoldás, a kérdés más nézőpontból való megközelítése.

Ne feledje, joga van kérdezni!

Tisztelettel,
dr. Volein István ügyvéd
Onlinejogsebesz.hu

Megosztás:

3 hozzászólás

 1. Juhász Ildikó · 2015/09/30

  Tisztelt Ügyvéd Úr!

  A fenti témához hasonló az enyém is de egy kiegészítő kérdésem lenne.
  Ha ilyen esetben elfogadjuk az új munkakört, akkor ez írásbeli munkaszerződés módosítást igényel, de ez azt is jelenti, hogy az új munkával próbaidő kiírása is jár?
  Mint tudjuk próbaidő alatt viszont él az azonnali hatályú felmondás. Ez így kibúvó lehet a munkáltatónak?
  Tisztelettel
  Juhász Ildikó

 2. admin · 2015/10/06

  Tisztelt Kérdező!

  Kiegészítő kérdésére az alábbiakban válaszolok:
  Ha új munkakörről állapodnak meg, azt munkaszerződés módosításban kell rögzíteni (amelyben érdemes azt is leírni, hogy az eredeti szerződés nem érintett többi része változatlanul érvényes). A munkaszerződés módosításakor a munkáltató újból próbaidőt nem köthet ki. A 2012. évi I. törvény (Munka Törvénykönyve/Mt.) 45. § (5) bekezdése szerint „a felek a munkaszerződésben” – tehát a munkaviszony létesítésekor, az eredeti (módosítás előtti) szerződésben – „a munkaviszony kezdetétől számított legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt köthetnek ki”. Ha a próbaidő ennél rövidebb (pl. 1 hónap), akkor még az 1 hónap letelte előtt írásban meghosszabbítható, legfeljebb egy alkalommal. Ha ekkor megint 1 hónappal hosszabbítják meg, újból (további 1 hónappal) a törvényi maximum 3 hónapra már nem hosszabbítható.
  Dunaújváros, 2015.10.06.

  Tisztelettel: dr. Volein István ügyvéd
  http://www.onlinejogsebesz.hu