ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza az Russmedia Digital Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; a továbbiakban: „Russmedia Digital”) és a www.cvonline.hu, www.topjob.hu, www.gyorjobs.hu, www.komaromjobs.hu, www.vasjobs.hu, www.veszpremjobs.hu, www.fejerjobs.hu, www.zalajobs.hu, www.somogyjobs.hu, www.tolnajobs.hu, www.pecsjobs.hu, www.bacsjobs.hu, www.pestjobs.hu, www.budapestjobs.hu, www.nogradjobs.hu, www.hevesjobs.hu, www.borsodjobs.hu, www.szabolcsjobs.hu, www.hajdujobs.hu, www.jaszjobs.hu, www.bekesjobs.hu, www.csongradjobs.hu, www.medijobs.hu, www.officejobs.hu, www.techjobs.hu internetes álláskereső portál (a továbbiakban együttesen: „Webportál”) szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevő - felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználó általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

I. Általános rendelkezések a szolgáltatásokkal kapcsolatban

1. Az Russmedia Digital technikai hátteret biztosít a Felhasználók és a munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez , illetve ehhez kapcsolódóan koordinációs tevékenységet végez.

2. Az Russmedia Digital által nyújtott szolgáltatás a Felhasználó által megjelentetni kívánt álláshirdetések online publikálására, álláskeresőként regisztráló személyek (a továbbiakban: „álláskeresők”) önéletrajzaihoz történő hozzáférés biztosítására, előszűrés esetén telefonon történő, illetve a kiválasztott szolgáltatástól függően személyes kapcsolatfelvételre és szűrésre, illetve az álláskeresőkkel való közvetlen, vagy csoportos levélben való kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítására, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

II. Egyes szolgáltatások leírása

 1. Álláshirdetés megjelentetése

A szerződésben meghatározott Webportálon, a pozíció tevékenységi köréhez tartozó releváns álláskategóriában megállapodás szerinti ideig  álláshirdetés megjelentetése, amely a Felhasználónál, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló munkaadónál betöltendő, valós pozícióra irányul. Az álláshirdetésnek tartalmaznia kell minimálisan a pozíció nevét, az elvégzendő feladatok listáját, a pozíció betöltéséhez szükséges elvárásokat, valamint a munkavégzés helyét. Az álláshirdetés szövegének meg kell felelnie az Russmedia Digital által előzetesen közölt technikai paramétereknek (pl. hossz, formátum stb.).

2. Önéletrajz adatbázis hozzáférés

 A szerződésben meghatározott Webportál bizonyos kategóriájába regisztrált álláskeresők által feltöltött és engedélyezett profiloldalhoz való hozzáférés biztosítása a megállapodás szerinti ideig, illetve a profiloldal alapján kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása a partner részére.

Az álláskeresők által feltöltött és engedélyezett profil oldal tartalmát a Felhasználó jogosult a feltöltött formátumban lementeni, az ÁSZF. keretei között, továbbá a vonatkozó jogszabályokkal összhangban azokkal rendelkezni.

Az önéletrajz adatbázis adatainak kinyerése illetve lementése automata szoftverekkel nem engedélyezett.

A szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó naponta 1000 havonta maximum 10 000 letöltést kezdeményezhet. Az előbbiekben meghatározott számú letöltést meghaladó megtekintés illetve letöltés esetén a Webportál jogosult a szolgáltatás igénybevételét az adott időszakra korlátozni.

3. Főoldali kiemelés

A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Webportál főoldalán az álláshirdetésben meghatározott pozíció neve és a cég logójának megkülönböztető jellegű kiemelése, amely az álláshirdetésre irányít át kattintás után. Kiemelés módját az Russmedia Digital határozza meg.

4. Kategória oldali kiemelés

A szerződésben meghatározott ideig, meghatározott Webportálon, a pozíciónak megfelelő kategória főoldalán az álláshirdetés kiemelése átszínezett háttérrel és a találati lista elejére való helyezéssel.  Kiemelés módját az Russmedia Digital határozza meg.

5. Előszűrés

Több szintű kiválasztási folyamat, melyet a Felhasználó által megadott szempontoknak és a Felhasználó igényeinek megfelelően az Russmedia Digital szakértelemmel rendelkező munkatársa végez a Felhasználó nyitott pozíciójának betöltése végett. Az Russmedia Digital nem vállal felelősséget eredmény elérésére az előszűréssel kapcsolatban. Az Russmedia Digital nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó az előszűrés ellenére, az ajánlott álláskeresők között nem talál megfelelő jelentkezőt. A Russmedia Digital szolgáltatása az Russmedia Digital megítélése szerinti legmegfelelőbb álláskeresők kiszűrésére korlátozódik.

6. Bannermegjelenítés

A szerződésben meghatározott Webportálon (megállapodás szerint fő- vagy aloldalon) és megállapodás szerinti ideig kattintható, a Felhasználó által küldött gif vagy swf formátumú banner elhelyezése a szerződésben meghatározott méretben.

7. PR cikk megjelenítése

A szerződésben meghatározott Webportál cikkek számára kijelölt aloldalán a Felhasználó által megadott – jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő – szöveg és kép elhelyezése, illetve annak egy részletének hírlevélben való megjelenése -  képpel, bevezető szöveggel valamint a Felhasználó által megadott Webportálra mutató linkkel.

8. PR cikk írása

A szerződő felek által egyeztetett témában és terjedelemben az Russmedia Digital Kft. munkatársa által írt szövegnek a Webportálok valamelyikének cikkek számára kijelölt oldalán való megjelentetése.

9. EDM

A szerződésben meghatározott Webportál bizonyos vagy teljes célcsoportja számára küldött elektronikus direkt marketing tartalmú levél (a továbbiakban: „DM levél”), melynek tartalma a Russmedia Digital által előzetesen jóváhagyott és a szerződő felek által előre egyeztetett.

10. Ingyenesen elérhető szolgáltatás

Minden Felhasználó, aki a Webportálra látogat, automatikusan eléri a különböző kategóriákba feltöltött önéletrajzok anonimizált, személyes adatokat, és elérhetőségeket nem tartalmazó, kivonatos változatát. A Felhasználó ebben az esetben is elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit azzal, hogy egyéb szolgáltatásra irányuló szerződés hiányában a Felhasználó díjfizetésre nem köteles. A Felhasználó regisztrációt követően a Webportálon megadott elérhetőségeken keresztül kezdeményezheti az egyéb szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés megkötését.

III. Szerződés létrejötte, időtartama

 1. Felhasználó valamely fenti szolgáltatást az Russmedia Digital által készített és, a Russmedia Digital által a Felhasználó részére megküldött  megrendelő lap, vagy szolgáltatási szerződés cégszerű vagy teljes bizonyítóerejű magánokirati formában történő aláírásával és a Russmedia Digital részére történő személyes átadással, postai, e-mailen, vagy faxon történő elküldéssel tudja megrendelni.
 1. A megrendelőlap, vagy szolgáltatási szerződés Felhasználó általi aláírt példányának elküldése a Felhasználó által közölt ajánlatnak minősül, amelyet a Russmedia Digital nem köteles elfogadni. A Russmedia Digital nem köteles megindokolni az ajánlat el nem fogadását.
 1. A Russmedia Digital és a Felhasználó között a fenti szolgáltatások, vagy a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló egyedi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a Felhasználó ajánlatának a Russmedia Digital általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat elfogadásának a Russmedia Digital képviselőjének írásos, e-mailben, vagy faxon történő visszaigazolása, a szolgáltatási szerződés Russmedia Digital általi cégszerű aláírása minősül. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást az Russmedia Digital – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.
 1. Szerződés ún. „self-service” online szolgáltatás igénybevétele esetén létrejöhet akként is, hogy a megfelelő szolgáltatás online kiválasztása, majd a szolgáltatásra vonatkozó, Russmedia Digital által felsorolt információk Felhasználó általi megadását és a kért fájlok feltöltését követően Felhasználó a jelen ÁSZF-et elektronikus úton elfogadja. Ez esetben az ÁSZF Felhasználó általi elfogadásával a szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony létrejön. Az adott szolgáltatásnál a Russmedia Digital által megadott fizetési lehetőségek szerint a szolgáltatási díj kiegyenlíthető bankkártyával történő azonnali fizetés, vagy banki átutalás útján. Bankkártyás fizetés esetén a megrendelt hirdetés azonnal aktiválódik. Amennyiben Felhasználó az átutalásos fizetési módot választotta, úgy az utalás részleteiről tájékoztató e-mailt kap a Russmedia Digitaltól a megadott e-mail címre.
 1. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban.
 1. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően az alábbi lehet: két hét, egy hónap, három hónap, tizenkét hónap, vagy a felek közötti Szerződésben meghatározott egyéb időtartam. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy a Russmedia Digital meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére.
 1. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a felek közötti egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szerződés a Russmedia Digital visszaigazolása nélkül, a szolgáltatás teljesítésével jön létre. Ez utóbbi esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Felhasználó ajánlata valamely kérdésben eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől.
 1. Jelen ÁSZF közlése, közzététele nem minősül ajánlatnak a Russmedia Digital részéről.
 1. A Russmedia Digital a jelen ÁSZF és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó megrendelőlap, illetve szolgáltatási szerződés valamennyi rendelkezését lényeges feltételnek tekinti.

IV. Felhasználó kötelezettségei

 1. Felhasználó a szolgáltatásokért köteles a megrendelőlapon, illetve az egyedi szolgáltatási Szerződésben feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben a Russmedia Digitalnak megfizetni.
 1. Ellenkező megállapodás hiányában a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak.
 1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Russmedia Digital által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, a Russmedia Digital kötelezettségvállalása a jelen ÁSZF-ben részletezett, és a felek közötti egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtására terjed ki. Ezért a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt.
 1. Felhasználó, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Felhasználó jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie.
 1. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani.
 1. Felhasználó kijelenti, hogy a II.1-5 pontokban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése.
 1. A Felhasználó által megjelentetett álláshirdetések kizárólag a Felhasználó neve alatt jelenhetnek meg, a saját vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése céljából. A jelen Szerződés szerinti szolgáltatások, ideértve, nem kizárólagosan az álláshirdetések feladását, tovább nem értékesíthetők, illetve nem adhatók tovább sem csomagban, sem önállóan. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Felhasználó köteles kötbért fizetni, amely megfelel az adott hónapban megjelentetett hirdetések darabonkénti listaárának összegével. Továbbértékesítés, illetve továbbadás esetén a Russmedia Digital jogosult a szolgáltatások nyújtását megtagadni, és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 1. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezés nem a Felhasználón keresztül történik, ezt a hirdetésben kifejezetten fel kell tüntetni.
 1. A hirdetés/cikk nem reklámozhat más terméket vagy szolgáltatást.
 1. A hirdetés/cikk/DM levél nem lehet megtévesztő, vagy tisztességtelen.
 1. A hirdetés/cikk/DM levél nem tartalmazhat valótlan adatokat. A hirdetésben/cikkben/DM levélben foglaltak nem sérthetik más személy személyhez fűződő jogát (ideértve más személy szerzői jogát, üzleti vagy magántitokhoz való jogát, képmáshoz való jogát, jó hírnevét stb.), nem sérthetik harmadik személyek egyéb jogát, nem lehetnek becsületsértőek, gyalázkodóak, uszítóak, nem irányulhatnak jogellenes tevékenység hirdetésére, illetve nem lehetnek politikai célzatúak.
 1. A hirdetésben/cikkben/DM levélben kizárólag a Felhasználó, illetve a vele szerződéses jogviszonyban álló személyek logója, elérhetősége, adatai jelenhetnek meg. A hirdetésben/cikkben/DM levélben (kifejezett ellenkező megállapodás hiányában) nem helyezhető el olyan link, amely más, nem a meghirdetett állással összefüggő weboldalra navigál.
 1. A Felhasználó felelős a hirdetések, illetve a saját cikkek és DM levelek megszövegezéséért, tartalmáért. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Russmedia Digital DM levelet csak olyan regisztrált személyeknek küld, akik a DM levél fogadásához hozzájárultak, illetve a hozzájárulásukat nem vonták vissza.
 1. A Russmedia Digital jogosult a hirdetéseket, illetve a Felhasználó által megszövegezett cikket és DM levelet nyelvtani szempontok szerint, a lényeges tartalmat nem érintve kijavítani. A Russmedia Digital jogosult továbbá a hirdetés, cikk, DM levél megszövegezését, annak lényeges tartalmát nem érintve kijavítani, amennyiben megítélése szerint a megszövegezés stiláris vagy egyéb szempontból nem illeszkedik a Webportál arculatához, vagy a Russmedia Digital megítélése szerint az, a Felhasználó általi megfogalmazásban megtévesztő vagy egyéb módon jogszabálysértő, és a hiba a hirdetés tartalmát érdemben nem érintő módosítással orvosolható. Ez utóbbi esetben (stiláris vagy jogi szempontú javítás esetén), a Felhasználó jogosult a szolgáltatást – annak teljesítését megelőzően –  lemondani, és a szolgáltatás nem teljesített részében a Russmedia Digital a Felhasználó által már megfizetett díjat visszatéríti. Kártérítésre, illetve a hirdetés változatlan tartalmú megjelentetésére a Russmedia Digital nem kötelezhető, még abban az esetben sem, ha a Felhasználó vagy más személy megítélésében a hirdetés megszövegezése egyébként jogszabályszerű, vagy a fenti egyéb feltételeknek megfelel (stiláris szempontok stb.).
 1. Ugyanakkor a fenti javítási lehetőség a Russmedia Digital részéről csak lehetőség és nem kötelezettség. A Russmedia Digital nem vállal kötelezettséget a Felhasználó által megjelentetett hirdetések, cikkek, DM levelek jogi vagy egyéb szempontok szerinti kijavítására, így minden, esetleges jogszabályellenes, rendeltetésellenes vagy szerződésellenes hirdetésből származó felelősség hatóságok, a Russmedia Digital, vagy harmadik személyek irányába a Felhasználót terheli.
 1. A hirdetés/cikk/DM levél nem sértheti, illetve nem veszélyeztetheti a Russmedia Digital és a Russmedia cégcsoport jogos gazdasági érdekeit. Amennyiben a Russmedia Digital úgy ítéli meg, hogy a hirdetés/cikk/DM levél a Russmedia Digital vagy a Russmedia csoport jogos gazdasági érdekeit sérti vagy veszélyezteti, úgy a szolgáltatások nyújtását megtagadhatja és a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
 1. Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Felhasználó bármilyen adatkezelést végez.
 1. Felhasználó az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fenti IV.6. pontban meghatározott cél érdekében kezelheti és használhatja fel.
 1. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik.
 1. Felhasználó minden, a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adattal kapcsolatos adattovábbításról köteles írásban tájékoztatni a Russmedia Digitalt.
 1. Felhasználó, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy csak akkor jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel, ha a kapcsolatfelvétel célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél aktuális és tényleges munkaerőigényének kielégítése, továbbá az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van, valamint a megkeresés illeszkedik az álláskereső által megadott szempontokhoz (e feltételek mindegyikének fennállása szükséges ahhoz, hogy a Felhasználó, vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy kapcsolatfelvételt kezdeményezzen az álláskeresővel).
 1. Felhasználó kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.
 1. Felhasználó köteles minden kapcsolatfelvétel előtt ellenőrizni, hogy az álláskereső önéletrajza aktív státuszban van-e, illetve, hogy az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő megkeresésre irányul-e a kapcsolatfelvétel.
 1. Amennyiben a Felhasználó számára kétséges, hogy egy adott álláskeresővel a kapcsolatot ő, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy felveheti-e, úgy Felhasználó köteles a Russmedia Digitalhoz fordulni. Indokolatlan megkeresés esetén a Russmedia Digital jogosult a szolgáltatások további nyújtását megtagadni.
 1. A Felhasználó, illetve a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni a fentiekben meghatározottaktól eltérő célok érdekében. Így, az erre irányuló szolgáltatásnyújtás hiányában, különösen tilos közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) célú üzenetek küldése, vagy ilyen célú egyéb megkeresés, továbbá tilos egyéb olyan üzenet, különösen spam küldése, vagy egyéb megkeresés, amely nem kapcsolódik egy, az álláskereső által megadott szempontoknak megfelelő munkalehetőséggel kapcsolatos aktuális állásajánlathoz.
 1. Tilos kapcsolatfelvételt kezdeményezni olyan személlyel, aki a kapcsolatfelvételt a Felhasználóra vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személyekre tekintettel, vagy egyébként megtiltotta, vagy bármely módon jelezte a Felhasználónak, hogy további megkereséseket nem kíván kapni.
 1. Felhasználó az álláskeresők személyes adataihoz csak a Russmedia Digital által biztosított, a Webportálon keresztül elérhető biztonságos felületen keresztül, az adatbázis hozzáférésre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén férhet hozzá.
 1. A Szerződésben meghatározott időtartam lejártát követően sem a Felhasználó, sem a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik fél nem jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel.
 1. Felhasználó a szolgáltatások nyújtásának Russmedia Digital által megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a Felhasználó – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított.
 1. Ha a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat kezelt, vagy személyes adatokat bármely harmadik személynek továbbított, a Felhasználó köteles a Russmedia Digital vagy az érintett álláskereső kérésére tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésével, vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérdésben.
 1. Felhasználó köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák.
 1. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználó és Felhasználó alkalmazottai és megbízottai a Russmedia Digital szolgáltatásaira  mindenkor irányadó adatvédelmi nyilatkozatot megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják.
 1. Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében akár a Webportál szolgáltatásait álláskeresőként igénybe vevő személyeket, akár a Russmedia Digitalt, akár más személyt ér. Felhasználó továbbá felelős azon személyek által okozott károkért is, akiknek a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat továbbította.
 1. Felhasználó köteles megtéríteni a Russmedia Digital vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Felhasználótól álláskeresők személyes adatait megszerző személy jogellenes magatartása miatt érvényesítenek a Russmedia Digitallal vagy más személlyel szemben.
 1. A Russmedia Digital jogosult a szolgáltatások nyújtását azonnali hatállyal megtagadni (ideértve a már megjelent hirdetés és cikk törlését) és a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben fogyasztói panasz nyomán, vagy más forrásból arról értesül, vagy úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó által megjelentetett hirdetés, cikk, DM levél vagy az álláskeresők személyes adatainak Felhasználó vagy a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy általi felhasználása megtévesztő, jogellenes, szerződésellenes, vagy rendeltetésellenes. Fogyasztói panasz esetén a Russmedia Digital nem köteles az állítás valóságát ellenőrizni. Az Russmedia Digital nem köteles a szolgáltatás megtagadása folytán a Felhasználót ért kár megtérítésére, azonban a Russmedia Digital visszatéríti a szolgáltatás már kifizetett díjának a szolgáltatás megtagadását követő időtartamra eső arányos részét.
 1. A Russmedia Digital, amennyiben a szolgáltatások nyújtását a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megtagadja, jogosult egyúttal a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
 1. A szolgáltatások nyújtásának megtagadása esetén a Felhasználó jogosult bizonyítani, hogy az álláskeresők adatainak felhasználása, illetve a hirdetés, cikk megszövegezése megfelelt a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, valamint nem volt rendeltetésellenes. Amennyiben a Russmedia Digital úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó bizonyította a jogszerű, szerződésszerű és rendeltetésszerű felhasználást, úgy a Russmedia Digital a szolgáltatásokat a megtagadás időpontjában fennmaradó részben és időtartamban teljesíti. Amennyiben a Russmedia Digital a Szerződést azonnali hatállyal felmondta, úgy a szolgáltatás nyújtására csak új szerződés kötése mellett kerülhet sor.
 1. A későbbi felhasználás egyszerűbbé tételének érdekében a Russmedia Digital internetes felületének használatához a Felhasználó felhasználó-azonosítót és jelszót kap, amelyet köteles körültekintően, bizalmasan kezelni. A felhasználó-azonosító és a jelszó elvesztéséért, vagy illetéktelenek általi felhasználásáért a Russmedia Digital semmiféle felelősséget nem vállal.
 1. Felhasználó köteles biztosítani, hogy a felhasználó-azonosító és a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Felhasználó felelős azért a kárért, amely abból adódik, hogy a Felhasználó azonosítóját és jelszavát illetéktelen személyeknek átadja, vagy illetéktelen személyek a Felhasználótól (ideértve a Felhasználó bármely munkatársát) megszerzik.
 1. Felhasználó köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében.
 1. Felhasználó köteles jelezni a Russmedia Digital felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Felhasználó ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri
 1. Felhasználó a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni a Russmedia Digitalnak. A Russmedia Digital az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős.
 1. Felhasználó kijelenti, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, csőd-, valamint felszámolási eljárást.
 1. A nem egyszeri szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a Felhasználó haladéktalanul köteles értesíteni a Russmedia Digitalt, amennyiben ilyen eljárások indulnak a Felhasználóval szemben. Az értesítés elmulasztása esetén a Felhasználó a szolgáltatás díja tízszeresének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az Russmedia Digitalnak. Végelszámolás, végrehajtási és felszámolási eljárásról való tudomásszerzés esetén a Russmedia Digital jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, valamint a Russmedia Digital jogosult a követelései behajtásról határidős beszedési megbízással intézkedni.

V. A Russmedia Digital kötelezettségei és jogai

 1. A Russmedia Digital köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Felhasználó részére a felek között létrejött egyedi Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban vagy darabszám szerint.
 1. A Russmedia Digital a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Felhasználó kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Felhasználó panaszát kivizsgálja.
 1. A Russmedia Digital nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizette meg.
 1. A Russmedia Digital a szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Felhasználó nem követelhet kártérítést a Russmedia Digitaltól.
 1. A Russmedia Digitalnak az álláskeresők állításait ellenőrizni nem áll módjában. Fentiek értelmében a szolgáltatás használatából eredő valamennyi kockázat és felelősség a Felhasználót terheli, ezért a Russmedia Digital nem tartozik felelősséggel az álláskeresők által megadott valótlan adatokból a Felhasználót  vagy más személyt ért károkért.
 1. Amennyiben vita keletkezik a Felhasználó és az álláskeresők között, a Russmedia Digitalt nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgy a Russmedia Digital érdekkörébe tartozó okból merült fel.
 1. A Russmedia Digital semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználó az adatbankból kiválasztott, vagy a Russmedia Digital által az előszűrés szolgáltatás keretében ajánlott jelöltet nem tudja ésszerű időn belül elérni, függetlenül attól, hogy a Felhasználó ezt közvetlenül vagy a Russmedia Digital rendszerén keresztül kísérli meg vagy sem, ha az nem a Russmedia Digital által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza.
 1. A Russmedia Digital nem vállal felelősséget azért, ha a feltöltött, aktív státuszban lévő önéletrajz, vagy annak bármely adata nem aktuális, vagy valótlan.
 1. Amennyiben a szolgáltatást a Russmedia Digital neki felróhatóan nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Russmedia Digital visszafizeti a még igénybe nem vett / nem teljesített szolgáltatásokra eső, a Felhasználó által már megfizetett díjat.
 1. A Russmedia Digital lehetőség szerint előre jelzi a Felhasználónak, ha egy szolgáltatást bármely okból nem tud teljesíteni. A Felhasználó ebben az esetben választhat, hogy a már megfizetett, de még szolgáltatásnyújtással nem fedezett díj erejéig más típusú szolgáltatást, vagy más időpontra vonatkozó szolgáltatást vesz igénybe, vagy a megfizetett szolgáltatási díjat visszakéri.
 1. Egyebekben a Russmedia Digital nem felel a Felhasználót a szolgáltatásnyújtás során érő, vagy a szolgáltatás nem megfelelő nyújtásából adódó olyan károkért, amelyek okozása a Russmedia Digitalnak nem felróható.
 1. A Russmedia Digital kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem a Russmedia Digital általi szándékos károkozásból fakad.
 1. A Russmedia Digital karbantartás, vagy egyéb célból időlegesen szüneteltetheti a szolgáltatást. A Russmedia Digital a lehető legrövidebb időn belül köteles a karbantartást elvégezni, a hibát vagy más okot elhárítani és a szolgáltatást ismételten üzemeltetni. Ha a szolgáltatás 24 órán túli időtartamon keresztül szünetel, úgy a Russmedia Digital az adott időszakra vonatkozó díjat visszatéríti.

VI. A szolgáltatás ellenértéke

 1. Felhasználó a Russmedia Digital aktuális árlistáját megtekintette, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért az - általa kiválasztott és megjelölt szolgáltatás szerint - érvényes díjszabás szerinti ellenértéket köteles fizetni, amennyiben a felek ettől eltérő ellenértékben nem állapodtak meg. ARussmedia Digital fenntartja a jogot az érvényes árak megváltoztatására új árlista kibocsátásával. Új árlista kibocsátása a már megrendelt egyedi szolgáltatásokat nem érinti. A Russmedia Digital az új árlistát a honlapján közzéteszi. Felek az egyedileg megrendelt szolgáltatások árát minden esetben rögzítik a Szerződésben.
 1. A Russmedia Digital a szolgáltatásról szóló számláit 8 napos fizetési határidő biztosításával állítja ki. Az előfizetési díjak az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendők. Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya nincs. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi szükséges, arányos és hasznos költséget (pl. behajtási költségátalány, továbbá postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni.
 1. Amennyiben a Russmedia Digitalnak a Felhasználó felé bármilyen követelése van, a Russmedia Digital érvényes Szerződés esetén sem kötelezhető a további szolgáltatásnyújtásra. A szolgáltatás megtagadásának időszakára a Felhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség, ám ez a díjhátralék kifizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti.  Fentiek nem vonatkoznak a határozott időre, illetve határozott darabszámú szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződésekre, ezen esetekben ugyanis a Russmedia Digital a szolgáltatásnyújtás szerződésszerű megtagadása esetén jogosult egy összegben kiszámlázni a határozott időre/határozott darabszámra vonatkozó szolgáltatási díjat a Felhasználó felé.
 1. A szolgáltatás ellenértékére irányuló követelés elévülése vonatkozásában a felek 10 éves elévülési időben állapodnak meg.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. A Szerződés megszűnik a Szerződésben meghatározott időtartam elteltével, illetve meghatározott darabszám teljesítésével. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.
 1. Határozatlan időtartamra/határozatlan darabszámra szóló szerződés a felek által 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható.
 1. A Russmedia Digital jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni.
 1. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Russmedia Digital az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A változásról szóló értesítést a RussmediaDigital internetes honlapján közzéteszi. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. Ez alól kivételt képeznek a technikai változások, a Webportál üzemeltetésével összefüggő változtatások, vagy a szolgáltatások érdemi tartalmát, a díjfizetési feltételeket és a felek kötelezettségeit és felelősségét érdemben nem érintő módosítások, amelyek a már folyamatban lévő jogviszonyokra is alkalmazandóak.
 1. Elküldöttnek számít az a küldemény, melyet előre fizetett, ajánlott küldeményként feladtak, illetve faxon, vagy elektronikus levélben továbbítottak az illetékes félnek az általa megadott, vagy utolsó ismert üzleti címére, kivéve a nem a Felhasználó hibájából nem megfelelő címre küldött küldeményeket. A küldemény megérkezettnek tekintendő fax és elektronikus levél esetében az elküldés után azonnal, levél esetében 3 nappal a postázás dátuma után.
 1. Amennyiben Felhasználó több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek.
 1. A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért.
 1. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán felmerült panaszokat a Felhasználó írásban jelezheti a Russmedia Digital részére a lent megjelölt elérhetőségeken.
 1. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek.
 1. A Russmedia Digital szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Felhasználó jelen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Russmedia Digital igénybevétele során az általa közölt adatokért minden jogi felelősséget magára vállal.
 1. Jelen ÁSZF elérhető a fent hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt.
 1. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot.
 1. Felek kifejezetten kizárják, hogy a Szerződés részévé váljon minden szokás, amelyben a felek a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, vagy olyan gyakorlat, amelyet a felek egymás között kialakítottak. A felek továbbá kizárják, hogy a Szerződés tartalmává váljon az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A Szerződésre kizárólag az egyedi Szerződésben foglaltak, jelen ÁSZF, továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.
 1. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.
 1. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén a Budaörsi Járásbíróság, ill. pertárgyértéktől függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
 1. Felhasználó kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.
 1. A Russmedia Digital ezennel külön tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.
 1. Kapcsolat:

Russmedia Digital Kft.

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

e-mail: info@cvonline.hu

Tel.: (+36 1) 510-0800

Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Adószám: 11903079-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-303395

 

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2018. április 19.

 

Russmedia Digital Kft.