Találd meg álmaid állását egy kattintásra!

A kollektív szerződés módosítása - Tehetünk-e ellene?

kollektiv szerzodesMi az a kollektív szerződés? Hogyan változtathatunk rajta? És vajon mit jelent a munkaadól és a munkavállaló közti kapcsolatban a léte vagy a nemléte?Mi az a kollektív szerződés?

A kollektív szereződés olyan, jogi értelemben vett kötelező erejű szerződés, amely egyrészről szabályozza a szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert, másrészről az egyéni munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket. Azt gondolom, hogy ez utóbbi terület miatt érdekes a címben felvetett kérdés, vagyis bármelyik fél egyoldalúan kötelezheti-e a másik felet a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek módosítására. Természetesen nem. De miért nem, hogyan rendelkezik erről a jogszabály. A hatályos Mt. nem szól a kollektív szerződés módosításáról konkrétan. Az Mt. szerkezete alapvetően diszpozitív, vagyis eltérést megengedő, így amit a jogszabály kifejezetten nem tilt, azt szabad. Az Mt. háttéranyaga a Polgári Törvénykönyv, és miután a Ptk. ismeri a szerződés módosításának lehetőségét, igaz ez a kollektív szerződésre is, hiszen az is egyfajta szerződés.

 

Mik a legfontosabb szabályok. Az Mt. szabályozza, hogy mekkora támogatottság szükséges ahhoz, hogy egy szakszervezet, szakszervezeti szövetség vagy éppen munkáltatói érdekképviselet jogosult legyen szerződést kötni. Mindez azért fontos, mert miután az Mt. nem szabályozza konkrétan a kollektív szerződés módosítását, a bírói gyakorlat alakította ki az egyik legfontosabb szabályt, mégpedig azt, hogy a módosításra is a létrehozással kapcsolatos előírásokat kell alkalmazni. Ez alól azonban lényeges kivétel, hogy míg a szerződés aláírásához a törvény szerint szabályozott megfelelő támogatottság kell, a módosítást az írhatja alá, aki az eredeti szerződést megkötötte, még ha azóta a támogatottsága csökkent is, és esetleg új szerződéskötésre nem lenne jogosult.

 

Miért fontos a kollektív szerződés?

A 2012. évi Mt. viszonylag nagy teret enged a kollektív szerződésnek abban a tekintetben, hogy maga a törvény diszpozitív jellege lehetővé teszi az eltéréseket. Mindenképpen üdvözítő, ha egy munkáltatónál a munkáltatók kollektív szerződés hatálya alatt állnak, mert az azt jelenti, hogy a felek között van párbeszéd. Véleményem szerint fontos (lenne), ha a munkáltatók és a szakszervezetek, legalább helyi szinten meg tudnak egyezni azokban a munkafeltételekben, körülményekben, díjazási kérdésekben stb., ami alapját képezi a munkavégzésnek és ezáltal mindkét fél számára előnyösebbé, élhetőbbé tudnák tenni a munkájukat, munkahelyüket.

Alapvetően rossz az elgondolás, álláspontom szerint, ami azt mondja, hogy a munkáltató és a munkavállalói érdekképviselet ellentétes oldalon áll. Egyrészről természetesen igen, de a fő cél tekintetében szerintem a helyes út mégis a közös érdek felismerése lenne. Ehhez szükségszerű mindkét fél „engedékenysége”. Vagyis van amiből az egyik fél veszít, a másik fél ezáltal nyer, és fordítva, összességében mégis a jobb és élhetőbb munkafeltételek megteremtése mindkét fél számára előny.

Éppen ezért azt gondolom, hogy nem is érdemes tenni a kollektív szerződés módosításának lehetősége ellen jogszabályi szinten semmit.

Nagyon rossz, és véleményem szerint hosszú távon helytelen politikát folytat az a fél, aki csupán azért kívánja módosíttatni a szerződést, hogy a másik fél valamely korábban kialkudott előnyét öncélúan megfaragja. Végső soron pedig a kollektív szerződés felmondásához vezethet a módosítási javaslat teljes elutasítása, ugyanis az Mt. nem kötelezi a munkáltatót kollektív szerződés létére, és a felmondással kapcsolatban is „csak” annyi korlátot fogalmaz meg, hogy a megkötéstől számított 6 hónapon belül a felmondás joga nem gyakorolható.

 

dr. Szabó Gabriella

munkajogi szakjogász