Változott a kölcsönzési törvény

A munkaerő-kölcsönzés olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték fejében munkavégzésre a kölcsönvevőnek átengedi.
A munkaerő-kölcsönzői tevékenységet a többször módosított Munka Törvénykönyvének (1992. évi XXII. Törvény) XI. fejezete, valamint a módosított 118/2001. Korm. rendelet szabályozza. A törvényi és jogszabályi változásokat célszerű figyelemmel kísérni.

A legfontosabb változtatások

  • Minden kölcsönzött munkavállalónak rendelkeznie kell hivatalos munkaszerződéssel.
  • Az egyenlő bér elvét kell alkalmazni egy várhatóan 2010 nyarától életbe lépő jogszabály után, mely szerint nem lehet majd a jövőben az egy munkakörben alkalmazott kölcsönzött és saját állományban lévő munkavállalók bére között különbséget tenni.
  • 2011. december 5-ig minden cégnek át kell vennie az Európai Uniós Kölcsönzési Irányelvet, ami azt jelenti, hogy a kikölcsönzés csak ideiglenes lehet. Nem kölcsönözhetnek tartósan munkavállalókat egy céghez, hanem csak helyettesítéses vagy ideiglenes munkakörre. A dokumentum szerint a kölcsönzés meghatározott időre valósulhat meg. Ez az irányelv a kölcsönzött munkavállalók jogait hivatott védeni.
  • Gyári leállás idején a munkavállalókat nem fizetés nélküli szabadság, hanem napidíj illeti meg.


Forrás: HR Portál