Találja meg a megfelelő munkaerőt és nyerjen 2 éjszakás feltöltődést! - Részvételi feltételek és szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA

 

 1.      Játékszabályzat

A Russmedia Digital Kft. és a Konferenciahotelek.hu nyereményjátékot hirdet Russmedia Digital Kft. LinkedIn oldalán valamint a Russmedia Digital Kft. által működtetett Cvonline.hu oldalon az oldalak felhasználói számára.

 

2.      A játék időtartama és szervezési helyszíne

A nyereményjáték Magyarország egész területén, 2015. június 22 és július 24. között. Fődíj sorsolása: 2015. július 28. Eredményhirdetés a sorsolást követő 5 munkanapon belül.  

 

3.      Kik vehetnek részt a játékban?

A játékon azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik a Cvonline.hu weboldalon szolgáltatásra fizettek elő. A Fődíj sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik június 22 és  július 24. között a Cvonline.hu álláskereső oldalon 50 000 Ft + ÁFA értékben vették igénybe a Cvonline.hu szolgáltatását.

A résztvevők magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakhellyel rendelkező természetes személyek. A játékban nem vehetnek részt a Russmedia Kft., a Russmedia Ingatlanhasznosító Kft., és a Russmedia Digital Kft. munkatársai. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Russmedia Digital Kft. fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

 

4.      A játék menete

A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján (a random.org segítségével) sorsolás útján választja ki a nyertest. 

        

5.      Nyeremények

Fődíj: 2 db 2 éjszakás szállás félpanziós ellátással az Erzsébet Királyné Szálloda Gödöllő jóvoltából.

A nyertest e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

 

6.      Személyes adatok kezelése

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a szervező a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím, email cím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a szervező ezen információkat nem adja tovább. A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

7.      Nyertesek értesítése

A nyertest a regisztráció során megadott e-mail címen, a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

A nyeremény visszautasítható, de másra át nem ruházható.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

 

8.      Adatvédelmi szabályok

A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait a Russmedia Digital Kft., valamint annak kapcsolt vállalkozásai a játék lebonyolítása, állásajánlatok továbbítása, piackutatás és közvetlen üzletszerzés, valamint reklám céljából megkeresse, személyes adatait kezeljék, tárolják és azokat ellenszolgáltatás nélkül saját marketingtevékenységük céljából felhasználhassák.  A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is az info@cvonline.hu vagy az adatkezelés@russmedia.hu e-mail címen.

Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

9.      Vis major

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a nyereményjáték egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik.

Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a nyereményjáték részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva.

A vis major esetet a www.cvonline.hu weboldalon kell megjeleníteni.

 

10.  Nyereményjáték megszűnése

A jelen nyereményjáték megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű kampány szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

 

11.  Egyéb rendelkezések

A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el, vagy nem kapja meg, stb.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt.

 

A nyereményjáték szervezője
Russmedia Digital Kft.