Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.cvonline.hu


 

Hozzáadva: 2017.01.24.
Hirdetés azonosító: 1103459
lejárt

 Szabadalmi elbíráló

  A

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése,

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § és 1. melléklet alkalmazásával

  pályázatot hirdet

 1 fő

 részére

a Szabadalmi Főosztály Mechanikai Osztályára

Szabadalmi elbíráló

 munkakör betöltésére.


A foglalkoztatási jogviszony jellege:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 118. szám alatt meghatározott minőségügyi, minőségbiztosítási, minőségmenedzsment feladatkör.

Ellátandó főbb feladatok:

 • anyagtudományi, eljárástechnikai, energetikai, gépészeti, illetve mechatronikai tárgyú, a technika különböző területeire eső szabadalmi bejelentések vizsgálata, 
 • kutatás-fejlesztési projektek vizsgálata,
 • szükség szerint angol nyelvű szakvélemény készítése, szaktanácsadás,
 • speciális adatbázisok használata,
 • a szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem népszerűsítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetményre és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala juttatásokra vonatkozó elnöki utasításainak rendelkezései az irányadók.

A juttatások részletezve:

 • a Kttv. szerint megállapított illetmény és egyéb juttatások a mindenkori jogszabályoknak megfelelően;
 • illetményen kívül választható egyéb juttatások (Cafeteria-csomag);
 • folyamatos szakmai fejlődési és
 • karrierépítési lehetőség;
 • korszerű munkakörülmények.

Egyéb jellemzők:

 • tömegközlekedéssel rendkívül jól megközelíthető munkahely,
 • máshol nem elsajátítható speciális szakmai ismeretek, mely az ipar/kutatásfejlesztés terén alkalmazható.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett gépészmérnök, energetikai mérnök, épületgépészeti és eljárástechnikai mérnök, anyagmérnök, kohómérnök, mechatronikai mérnök, bánya- és geotechnikai mérnök, előkészítéstechnikai mérnök szakképzettség, 
 • angol nyelvből középfokú komplex („C”) típusú általános nyelvvizsga,
 • számítógépes programok (MS Office, Windows, Excel) felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • a gépgyártás-technológia, eljárástechnika, anyagtudomány, orvosi műszerek, méréstechnika, motorok és hajtóművek vagy a bányagépészet, olajipar, mezőgazdasági gépészet szakterületek valamelyikén szerzett tapasztalat,
 • adatbázisokban történő keresés gyakorlata,
 • német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy
 • orosz nyelvből középfokú szintű nyelvtudás,
 • közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte,
 • ECDL START (4 modulos) vizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,
 • kiváló problémamegoldó képesség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • hivatástudat és elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életutat bemutató – a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formában és tartalommal készült (lásd http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Oneletrajz_minta-Kitoltesi_utmutato.xls)
 • a betöltött munkakört és/vagy feladatkört, valamint a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető, magyar nyelvű részletes önéletrajz;
 • az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • a nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének megkezdését igazoló postai feladóvevény másolati példánya;
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy – eredménytelenség esetén – a teljes pályázati anyag részére történő visszaadását kéri-e vagy nem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot legkésőbb 2016. január 23. napjáig lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan további információkat Faragó-Hönig Ildikó, a Humánpolitikai Önálló Osztály vezetője nyújt elektronikus levél útján: hoo[kukac]hipo.gov.hu

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztály (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) címére történő megküldésével legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján éjfélig postára adott tértivevényes küldeményként, vagy
 •  elektronikus úton Faragó-Hönig Ildikó részére a következő e-mail címen keresztül: hoo[kukac]hipo.gov.hu
 •  személyesen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) szám alatt található székhelyén a Humánpolitikai Önálló Osztály szervezeti egységnél legkésőbb 2016. január 23. 16.30 óráig érkeztetett küldeményként.

A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai vagy elektronikus úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása. Az elektronikus úton megküldött pályázatok esetében az e-mail tárgyában vagy a postai úton vagy személyesen benyújtott pályázat esetében a borítékon fel kell tüntetni az „MO szabadalmi elbíráló” munkaköri elnevezést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. Ha a határidőben benyújtott, a formai és tartalmi követelményeknek – ide értve a szakmai önéletrajzra vonatkozó törvényi előírások betartását is - egyaránt megfelelő pályázatok száma a tíz darabot meghaladja, a Hivatal valamennyi benyújtott pályázati anyagot vizsgálva meghatározza annak a legalább tíz pályázónak a személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre behív.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül – kizárólag elektronikus formában - írásbeli értesítést kapnak.

Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagukat 2017. február 23. napján 12 óra és 14 óra között személyesen vehetik át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályán, ha ezt a pályázó az erre vonatkozó nyilatkozatában kifejezetten kérte. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag a pályázati eljárás lezárását követően megsemmisítésre kerül.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálására legkésőbb 2017. február 22. napjáig kerül sor.

A pályázattal összefüggő adatkezelés:

A Hivatal a pályázat elbírálása során a megadott személyes adatokat a Kttv. 45.§ (5) bekezdésben foglalt ideig kezeli. Amennyiben a pályázó az anyaga visszaadását kéri, személyesen átveheti, egyebekben azt a Hivatal megsemmisíti. A benyújtott anyagokat a pályázatok elbírálásában és feldolgozásában résztvevő személyek kezelik. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása és a nyertes pályázóval jogviszony létesítése. A pályázót az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a 2011. évi CXII. törvény 14.§ - 22.§ és 52.§ szerinti jogok illetik meg.

 

Egyéb hasonló állások Önnek
Projektvezető

Nimród-Bau Kft.

Budapesti székhelyű építőipari generálkivitelez...
Budapest, Pest


Mechanikus karbantartó INTS/13/27

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

Csepeli gyártó partnerünk megbízásából MECHAN...
Budapest, XXI. kerület, Magyarország, Budape...


MECHANIKUS TECHNIKUS

Procter & Gamble HYGINETT Kft.

A Procter & Gamble egy olyan amerikai multi...
Budapest, Csömör