Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.cvonline.hu


 

Hozzáadva: 2017.08.25.
Hirdetés azonosító: 1084359
lejárt

 Szabadalmi elbíráló (Villamossági Osztály)

  A

 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (1) bekezdése,

a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § és 1. melléklet alkalmazásával

  pályázatot hirdet

 1 fő

 részére

 a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára

 jogi ügyintéző

 munkakör betöltésére.


A foglalkoztatási jogviszony jellege:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

A munkavégzés helye:

1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 59. szám alatt meghatározott jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó főbb feladatok:

 • közreműködés a szerzői jogi területen folyó nemzetközi, illetve európai együttműködéssel járó hivatali feladatok teljesítésében;
 • az európai uniós és nemzetközi szerzői jogi jogalkotás munkálataiban való közreműködés;
 • közreműködés a szerzői jogot érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, véleményezésében;
 • európai uniós és nemzetközi dokumentumok véleményezése;
 • részvétel a nemzetközi szerződések megkötésének és kihirdetésének előkészítésében;
 • szerzői jogi kérdésekben tájékoztatás külső szervek és személyek megkeresésére;
 • közreműködés a szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatási, promóciós, oktatási és információszolgáltatási tevékenységben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetményre és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala juttatásokra vonatkozó elnöki utasításainak rendelkezései az irányadók.

A juttatások részletezve:

 • a Kttv. szerint megállapított illetmény és egyéb juttatások a mindenkori jogszabályoknak megfelelően;
 • illetményen kívül választható egyéb juttatások (Cafeteria-csomag);
 • folyamatos szakmai fejlődési és
 • karrierépítési lehetőség;
 • korszerű munkakörülmények.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • egyetemi szintű felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség;
 • tárgyalóképes angolnyelv-tudás, amelyet legalább középfokú komplex („C” típusú) államilag elismert nyelvvizsga- bizonyítvánnyal igazol;
 • számítógépes programok (MS Office), így különösen Word, Excel, PowerPoint felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga megléte;
 • jártasság a szerzői jog területén;
 • ügyvédi irodában vagy gazdasági társaságban szerzett munkatapasztalat;
 • angol nyelvből felsőfokú komplex, illetve jogi szaknyelvi felsőfokú komplex nyelvvizsga;
 • német nyelvből legalább középfokú komplex nyelvvizsga;
 • francia nyelvből legalább középfokú komplex nyelvvizsga;
 • közigazgatási alapvizsga vagy versenyvizsga megléte;
 • közigazgatási szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai ismeretek kiváló színvonalú alkalmazása;
 • kiváló problémamegoldó képesség;
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés;
 • megbízhatóság;
 • jó kommunikációs képesség;
 • hivatástudat és elkötelezettség;
 • terhelhetőség;
 • türelmes személyiség;
 • csapatjátékos.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai életutat bemutató – a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formában és tartalommal készült (lásd http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Oneletrajz_minta-Kitoltesi_utmutato.xls)
 •  a betöltött munkakört és/vagy feladatkört, valamint a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető, magyar nyelvű részletes önéletrajz;
 • az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;
 • a nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolata;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének megkezdését igazoló postai feladóvevény másolati példánya;
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy – eredménytelenség esetén – a teljes pályázati anyag részére történő visszaadását kéri-e vagy nem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot legkésőbb 2016. december 27. napjáig lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan további információkat Faragó-Hönig Ildikó, a Humánpolitikai Önálló Osztály vezetője nyújt elektronikus levél útján: hoo[kukac]hipo.gov.hu

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztály (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) címére történő megküldésével legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján éjfélig postára adott tértivevényes küldeményként, vagy
 •  elektronikus úton Faragó-Hönig Ildikó részére a következő e-mail címen keresztül: hoo[kukac]hipo.gov.hu
 •  személyesen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) szám alatt található székhelyén a Humánpolitikai Önálló Osztály szervezeti egységnél legkésőbb 2016. december 27. 16.30 óráig érkeztetett küldeményként.

A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai vagy elektronikus úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása. Az elektronikus úton megküldött pályázatok esetében az e-mail tárgyában vagy a postai úton vagy személyesen benyújtott pályázat esetében a borítékon fel kell tüntetni az „SZJF jogi ügyintéző” munkaköri elnevezést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. Ha a határidőben benyújtott, a formai és tartalmi követelményeknek – ide értve a szakmai önéletrajzra vonatkozó törvényi előírások betartását is - egyaránt megfelelő pályázatok száma a tíz darabot meghaladja, a Hivatal valamennyi benyújtott pályázati anyagot vizsgálva meghatározza annak a legalább tíz pályázónak a személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre behív.

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül – kizárólag elektronikus formában - írásbeli értesítést kapnak.

Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagukat 2017. január 27. napján 12 óra és 14 óra között személyesen vehetik át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályán, ha ezt a pályázó az erre vonatkozó nyilatkozatában kifejezetten kérte. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag a pályázati eljárás lezárását követően megsemmisítésre kerül.

A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálására legkésőbb 2017. január 26. napjáig kerül sor.

A pályázattal összefüggő adatkezelés:

A Hivatal a pályázat elbírálása során a megadott személyes adatokat a Kttv. 45.§ (5) bekezdésben foglalt ideig kezeli. Amennyiben a pályázó az anyaga visszaadását kéri, személyesen átveheti, egyebekben azt a Hivatal megsemmisíti. A benyújtott anyagokat a pályázatok elbírálásában és feldolgozásában résztvevő személyek kezelik. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása és a nyertes pályázóval jogviszony létesítése. A pályázót az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a 2011. évi CXII. törvény 14.§ - 22.§ és 52.§ szerinti jogok illetik meg.

 

Egyéb hasonló állások Önnek
Villamossági karbantartó

Trenkwalder Kft

Multinacionális gyártó megbízónk számára keresü...
Zala


Tanácsadó (Beszállítói Osztály)

Nemzeti Befektetési Ügynökség

Nemzeti Befektetési Ügynökségnek (HIPA), mint a...
Budapest, Pest


Épület villamossági szakember

Cégnév elrejtése

  Multinacionális hátterű, világszinten és Magy...
Törökbálint, Pest, Budapest