Részvételi feltételek - Töltsd fel vagy frissítsd önéletrajzodat és nyerj!

Részvételi feltételek - Töltsd fel vagy frissítsd önéletrajzodat és nyerj!

 

Jelen játékszabályzat az IM-Digital Kft. által üzemeltetett cvonline.hu weboldalon megjelenő "Töltsd fel vagy frissítsd önéletrajzodat és nyerj Samsung Galaxy Note 3 okostelefont!" játékra vonatkozik.

A játék szervezője az IM-Digital Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) (továbbiakban: Szervező)

 

1. A játékban résztvevő személyek

A játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött és Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek (továbbiakban: Játékos); kivéve az IM-Digital Kft. és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b.) pont).

 

2. A részvétel feltételei, nyeremények, játék időtartama.

A nyereményjátékban részt vehet az az 1. pontban megjelölt természetes személy, aki az adott játék lezárása előtt (lásd alább) a www.cvonline.hu honlapra látogat és ott:

- regisztrál és önéletrajzát feltölti, vagy korábban regisztrált tag esetén önéletrajzát frissíti az oldalon létrehozott profiljában

 

A szabályosan regisztrált és önéletrajzukat frissítő Játékosok közül számítógépes sorsolással véletlenszerű kiválasztással kerül sor a nyertes sorsolására.

 

A játékban minden Játékos egy regisztrációval vehet részt, amennyiben valamely Játékos többször regisztrál, önéletrajzát többször feltölti, vagy a nagyobb nyerési esély érdekében téves adatokat tölt fel vagy a jelen Játékszabályzatot bármilyen más módon megszegi, a Játékost a Szervező jogosult kizárni a játékból.

 

Nyeremények:

A játék végén kisorsolt nyertes Samsung Galaxy Note 3 okostelefont kap, valamint egy hónapon keresztül exkluzív álláskeresési tanácsadásban részesül. Egy alkalommal személyesen találkozhat a Cvonline.hu HR-tancásadójával, majd ezt követően egy hónapon keresztül lehetősége van a szakemberrel egyeztetni, tőle segítséget kérni önéletrajz, állásinterjú, álláskeresés témában online módon, a Cvonline.hu által megadott skype elérhetőségen illetve email címen.

 

A Játék időtartama

A játék kezdete: 2013. október 21.

A játék lezárásának időpontja: 2013. december 15. 24:00


A sorsolás időpontja: 2013. december 17. 10 óra, közjegyző jelenlétében

A sorsolás alkalmával 1 fő nyertes és 1 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

 

A nyeremény másra át nem ruházható. A személyes tanácsadásra Budapesten kerül sor, a Cvonline.hu irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) előzetesen egyeztetett időpontban. Amennyiben a nyertesnek nincs lehetősége a személyes megjelenésre, úgy egyeztetés után skype-on, illetve telefonon van lehetőség a részvételre, illetve az önéletrajz-tanácsadásra akár e-mailen is - igény szerint.

A nyeremény visszautasítható, ez esetben a nyeremény a tartaléknyertes részére kerül átadásra.

 

3. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele

 

A nyertest a regisztráció során megadott e-mail címen a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük.

A nyeremény átadására személyesen kerül sor a szervező irodájában (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) a nyertessel előre egyeztetett időpontban legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül (jogvesztő határidő) jogosult.

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

 

4. Adatvédelmi szabályok

A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait az IM Digital Kft., mint adatkezelő a játék lebonyolítása, állásajánlatok továbbítása és saját marketing tevékenység céljából az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje a Játékos ellenkező kéréséig. A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is az info@cvonline.hu e-mail címen.

Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

 

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.