Részvételi feltételek - Most megéri lehorgonyozni Nálunk – 15 éves a Cvonline.hu!

Részvételi feltételek - Most megéri lehorgonyozni Nálunk – 15 éves a Cvonline.hu!

 

Jelen játékszabályzat az IM-Digital Kft. által üzemeltetett cvonline.hu weboldalon megjelenő "Most megéri lehorgonyozni Nálunk– 15 éves a Cvonline.hu!" játékra vonatkozik.

A játék szervezője az IM-Digital Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11.) (továbbiakban: Szervező)

 

1. A játékban résztvevők és részvételi feltételek

A játékban részt vehet minden olyan cég, mely 2014. május 1. és 2014.  július 31-ig közötti időszakban szerződéses viszonyban áll a Cvonline.hu weboldal üzemeltetőjével, az IM-Digital Kft-val. Minden cég egyszer és egy képviselője által nevezhet Cvonline.hu-s kapcsolattartójánál, illetve az info@cvonline.hu email címen.

1. a Wellness nyereményjátékban résztvevők

A játékban részt vehet minden olyan cég, mely 2014. május 1. és 2014.  július 31-ig közötti időszakban szerződéses viszonyban áll a Cvonline.hu weboldal üzemeltetőjével, az IM-Digital Kft-val.és ott a játék időtartama alatt 49.900 Ft+ÁFA összegért hirdetést vagy megjelenést vásárol.

1. b Vitorlás csapatépítő nyereményjátékban résztvevők

A játékban részt vehet minden olyan cég, mely 2014. május 1. és 2014.  július 31-ig közötti időszakban valamikor szerződéses viszonyban áll a Cvonline.hu weboldal üzemeltetőjével, az IM-Digital Kft-val.és 2013. május 1 és 2014. július 31-ig  500.000 Ft+ÁFA összeg feletti hirdetést vagy megjelenést vásárol.

 A játékban nem vehetnek részt az IM-Digital Kft. és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b.) pont).

2. A nyeremények, játék időtartama

Az 1.a pontban megjelölt nyereményjátékban résztvevők között 2014 december 31-ig - ünnepnapok és kiemelt időszakok kivételével – felhasználható 4-4 db belföldi wellness hétvége kerül kisorsolásra a következő dátumokon:

2014. június 5.

2014. július 3.

2014. augusztus 6.

 Az 1.b pontban megjelölt nyereményjátékban résztvevők között augusztus 6-án vitorlás csapatépítő tréninget sorsolunk ki maximum 40 fő részére a Balatonon, melynek tartalma: Nagyhajó bérlés Kishajó bérlés kapitánnyal, motorcsónak bérlés 3 órában, csapatépítés (szervezés, bonyolítás), Italcsomag korlátlan alkoholmentes.

Az időpontegyeztetés a felajánló TFlotta elérhetőségein keresztül zajlik.

 

A szabályosan regisztrált Résztvevők közül számítógépes sorsolással véletlenszerű kiválasztással kerül sor a nyertes sorsolására.

 

 

A Játék időtartama

A játék kezdete: 2014. május 5.

A játék lezárásának időpontja: 2014. július 31. 24:00

A nyeremény a sorsoláson kisorsolt nyertes cégeket illeti, annak felhasználásának idejével, módjával, a résztvevőkkel kapcsolatban az IM-Digitalt felelősség nem terheli.

A nyeremény felhasználására jogosító vouchert az IM-Digital Kft. elektronikus vagy postai úton megküldi a cég kapcsolattartójának a sorsolás után 5 munkanapon belül.   

3. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele

Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyereményt elveszíti és a szervező haladéktalanul értesíti a tartaléknyertest.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.

A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért és szavatossági igényekért a Szervező felelősséget nem vállal.

 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.

 

A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó vagy járulékfizetési kötelezettség Szervezőt terheli, azonban a nyeremény átvételével kapcsolatos költségek (pl. utazási költség) a Nyertest terheli.

 

4. Adatvédelmi szabályok

A jelen játékszabályzatban foglaltak elfogadásával a Játékos kifejezetten hozzájárul, hogy személyes adatait az IM Digital Kft., mint adatkezelő a játék lebonyolítása, állásajánlatok továbbítása és saját marketing tevékenység céljából az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje a Játékos ellenkező kéréséig. A Játékos a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését vagy törlését is az info@cvonline.hu e-mail címen.

Amennyiben valamely Játékos a játék időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

 

A Játékos a jelen szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek tekinti.