Részvételi feltételek - Angol nyelvű állásinterjú? Ideje felkészülni! nyereményjáték

Jelen játékszabályzat az IM-Digital Kft által üzemeltetett cvonline.hu weboldalon megjelenő "Angol nyelvű állásinterjú? Ideje felkészülni!" játékra vonatkozik.

 

A játék szervezője az IM-Digital Kft. (továbbiakban: Szervező)

 

1. A játékban résztvevő személyek

 

A játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött és Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek (továbbiakban: Játékos); kivéve az IM-Digital Kft és egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és ezek hozzátartozói.

 

 

2. A játék időtartama, nyeremények, részvétel feltételei

 

 

A nyereményjátékban részt vehet az az 1. pontban megjelölt természetes személy,

aki az adott játék lezárása előtt (lásd alább) a www.cvonline.hu nyereményjátlk oldalára látogat és az ott lévő gomb/link segítségével:


- helyesen válaszol a feltett kérdésre 2013. július 23. 24:00-ig


Az, aki a feltett kérdés után nem adja meg email címét, jelentkezését nem tudjuk figyelembe venni, mivel nyertesként az értesítése nem lehetséges.


 

Nyeremények:

 

A játék végén a szerencsés nyertesek a Tandem nyelviskola és HR szakemberek által kidolgozott, három csomagból álló, összesen 26 leckét tartalmazó online tréninget nyernek, melyet a cvonline.hu oldaláról érhetnek el, és amely segíti a felkészülést az angol nyelvű állásinterjúra.A nyereményhez a nyerteseket értesítő kollégánk rendelkezésére kell bocsátani a nyertesek nevét, email címét, hogy a programohoz jogosultságot tudjunk biztosítani.

A nyeremény másra át nem ruházható.

Az online tréning az aktiválástól számított 365 napig vehető igénybe.

A nyereményigény elévül az adott nyeremény sorsolásától számított 1 hónap után.

 

A játék lezárásának időpontja: 2013. július 23. 24:00

 

A sorsolás időpontja: 2013. július 25. 10 óra.

 3. Nyertesek értesítése, nyilvánosságra hozatala; nyeremények átvétele


A nyertest a CV-Online.hu játékában megadott email címen a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesítjük.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a fődíj nyertes nevét, fotóját a honlapon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve és lakóhelyének közigazgatási megnevezése nyilvánosságra kerüljön.


A nyeremény átvétele után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért a Szervező felelősséget nem vállal.


A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk.


Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt - elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt jogosult.